Archiwa autora: Marcin Terka

Sekcja Popularno – Naukowa FUTURE

Przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie rozpoczęła działalność Oddziałowa Sekcja Popularno – Naukowa FUTURE. Powstanie Sekcji jest odpowiedzią na potrzeby popularyzacji nauk ścisłych oraz integrację środowiska nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Działania Sekcji są ukierunkowane w szczególności na popularuzacja nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Istotnym elementem aktywności Sekcji będzie przekazywanie informacji o organizowanych ciekawych warsztatach i pokazach popularnonaukowych, wystawach, targach edukacyjnych, festiwalach nauki i podobnych imprezach województwa śląskiego oraz na terenie całego kraju

Sekcja swoje działania będzie realizować poprzez upowszechnianie osiągnięć współczesnej nauki ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskich uczonych, podejmowanie dyskusji problemowych ze środowiskiem naukowym, a także organizowanie tematycznych seminariów i konferencji. 

Przewodniczącą sekcji została kol. Katarzyna Tazbir – Prezes Ogniska ZNP przy I LO im. J. Słowackiego w latach 2005 – 2019.

O terminie zebrania Sekcji Ogniska zostaną poinformowane drogą e-mailową.

Zapraszamy do współpracy.

Informację przygotowała: kol. Katarzyna Tazbir

Polski nauczyciel najgorzej opłacany w Europie

Polscy nauczyciele należą do najgorzej opłacanych w Europie i zarabiają zaledwie połowę tego, co otrzymują nauczyciele w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszej edycji raportu “Education at a Glance 2019” przygotowanego przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzeszającej 35 wysoko rozwinięte kraje świata (w tym Polskę).

Raport potwierdził to, o czym polscy nauczyciele alarmują od dawna – zarobki w tej grupie zawodowej są skandaliczne małe. Szczególnie, jeśli porówna się je z zarobkami nauczycielskimi w innych krajach europejskich. Aby wiarygodnie porównać wysokość pensji nauczyciela w krajach na różnym stopniu rozwoju, eksperci OECD przeliczyli wynagrodzenia w oświacie na dolary uwzględniając siłę nabywczą pieniądza w każdym z tych krajów. Przygotowane zestawienie dotyczy nauczycieli na różnych szczeblach szkolnictwa i na różnych etapach kariery.

Więcej o raporcie TUTAJ.

źródło: ZG ZNP

Wznowienie działalności Oddziałowej Sekcji Sportowo-Turystycznej

Dnia 5 września 2019 r. odbyło się zebranie wyborcze Oddziałowej Sekcji Sportowo-Turystycznej. Przewodniczącą sekcji została wybrana Prezes Ogniska ZNP w VIII LO Samorządowym – koleżanka Iwona Krysian.

Podczas spotkania ustalone zostały podstawowe cele działalności Oddziałowej Sekcji Sportowo – Turystycznej. Za istotne uznano dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie członków ZNP poprzez sport, rekreację ruchową i różne formy turystyki.

Ustalono, że OSST będzie realizowało i koordynowało zadania w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród członków ZNP oraz ich rodzin, we współpracy z przedszkolami, szkołami,  organizacjami społecznymi, samorządowymi, klubami sportowymi, tworząc sprzyjający klimat w swoim otoczeniu dla rozwoju kultury fizycznej.

Podczas zebrania omówiono priorytety działania Oddziałowej Sekcji Sportowo – Turystycznej.

  • Rozpoznanie, rozbudzanie i kształtowanie potrzeb rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.
  • Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości szeroko pojętej kultury fizycznej.
  • Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie, turystyce i rekreacji.
  • Tworzenie warunków dla rozwoju sportu amatorskiego, rekreacji i turystyki.
  • Tworzenie warunków uczciwej rywalizacji, w duchu zasady fair play.

Uczestnicy zebrania przedstawili swoje pomysły dotyczące działań sekcji. Chcieliby w tym roku szkolnym zorganizować: rajd rowerowy, spływ kajakowy, wędkowanie, kulig, wyjazd na narty, turniej szachowy, rajd pieszy. Podczas kolejnego spotkania ustalony zostanie szczegółowy plan działań Oddziałowej Sekcji Sportowo -Turystycznej. O terminie zebrania Ogniska zostaną poinformowane drogą e-mailową.

Informację przygotowała: kol. Iwona Krysian.

Co dalej z protestem? SONDAŻ od 1 września

konferencja-prasowa-26.08-1071x570

– Nauczyciele są zdecydowani do podjęcia różnorodnych działań protestacyjnych. To, co dzieje się w polityce edukacyjnej, co zostało nam zaproponowane przez nowego ministra edukacji, nie wyczerpuje naszych oczekiwań. Nauczyciele zwracają też uwagę na fakt, że chcą lepszej szkoły, lepszej edukacji, większej autonomii, niezależności, zaufania do nauczyciela, mniejszej biurokracji – powiedział dzisiaj po Prezydium ZG ZNP Sławomir Broniarz, prezes Związku.

– Od 1 do 15 września ZNP przeprowadzi w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych sondaż z kilkoma pytaniami dotyczącymi przede wszystkim tego, czy jego uczestnicy chcą wziąć udział w akcji protestacyjnej, a jeśli tak, to jaką formę protestu uważają za najskuteczniejszą w tej chwili. W poniedziałek 16 września br. Prezydium ZG podsumuje wyniki sondażu i zdecyduje o dalszym losie protestu, jego formach, organizacji i okresie, w którym będzie ona miała miejsce – poinformował szef ZNP o decyzji Prezydium ZG ZNP.

Sondaż zostanie przeprowadzony na dwa sposoby – elektroniczny i tradycyjny, papierowy. Ogniska ZNP zorganizują w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych spotkania, podczas których nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni wypowiedzą się na temat różnych form protestu. – Jednocześnie przeprowadzimy sondaż internetowy adresowany do nauczycieli i pracowników, którzy nie są członkami ZNP – poinformował prezes ZNP.

Porady prawne we wrześniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 11 września 2019 r. w godz. 11.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak,
  • w piątek, 20 września 2019 r. w godz. 8.00 – 12.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019

List-z-okazji-zakończenia-2019-750x375

Koleżanki, Koledzy!

Koniec roku szkolnego skłania do podsumowań. Ten rok zapamiętamy przede wszystkim z dwóch powodów: końca gimnazjów i początku ogromnego zrywu środowiska oświatowego.

Z edukacyjnej mapy znikają gimnazja, których uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w międzynarodowych badaniach umiejętności, znikają zespoły nauczycielskie, znika dorobek specjalistów zajmujących się kształceniem nastolatków.

Czytaj dalej