Archiwa autora: Marcin Terka

List do osób, które nadal pracują bezpośrednio z dziećmi

znp18.11.2020

Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!

Kierujemy ten list – przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego, świetlic, szkół i placówek specjalnych oraz pracowników tychże – czyli do osób, które w czasie drugiej fali pandemii pracują bezpośrednio z dziećmi i uczniami w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Jesteście ważni. W tym trudnym okresie wykonujecie bardzo ważną i potrzebną pracę! Należy Wam się szacunek i podziw, ale też bezpieczne warunki pracy.

My doceniamy Waszą rolę! Rozumiemy też Wasze obawy i strach związany z codziennym wyjściem do pracy. Rząd – nie kierując Was na zdalną pracę – nie zapewnił Wam bezpiecznych warunków w miejscu pracy ani dostępu do testów czy szczepień.

Czytaj dalej

List do Rad Pedagogicznych Szkół i Placówek

COVID-19-2[1]

Pogłębiający się kryzys epidemiczny wywołany przez Covid-19 szczególnie jest odczuwalny w systemie edukacji. Z nauczania stacjonarnego szkoła z dnia na dzień przeszła w system nauczania zdalnego. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik na odległość, biorąc pod uwagę braki sprzętowe, możliwości internetu, czy niedostateczną ilość szkoleń przygotowujących nauczycieli do tej formy pracy z uczniami, pokazały naszą kreatywność i niebywałą aktywność w pracy. „Pandemia okazała się testem empatii i zwykłej ludzkiej życzliwości. Stała się ona papierkiem lakmusowym kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów i stopnia przygotowania szkół do kryzysowych sytuacji”.

Czytaj dalej

Praca Oddziału ZNP zdalnie

W związku z trudną sytuacją spowodowaną koronawirusem i koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich informuję, iż praca Oddziału ZNP odbywa się zdalnie:

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00
numery telefonów komórkowych:

  • 601 557 160       Grzegorz Sikora – prezes Oddziału
  • 697 024 149       Wioletta Koźlik – wiceprezes ZO
  • 695 228 133       Edyta Książek   – wiceprezes ZO
  • 697 024 094       Beata Nowak     – księgowa
  • 693 061 475       Maria Kuncewicz – przewodnicząca sekcji E i R
  • 725 250 761       Ewa Drej – przewodnicząca sekcji PAiO

Biuro Oddziału ZNP od 9 listopada 2020r. do odwołania, będzie pełnić dyżury według harmonogramu:

Poniedziałek 9.00 – 14.00 Wioletta Koźlik – wiceprezes ZO
Wtorek 9.00 – 14.00 Edyta Książek -   wiceprezes ZO
Środa 9.00 – 14.00 Grzegorz Sikora – prezes Oddziału
Czwartek 9.00 – 14.00 Beata Nowak – księgowa
Piątek Biuro zamknięte  

 

Kasa Oddziału ZNP czynna w poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00

Kasa Pośmiertna czynna we wtorek w godzinach 9.00 – 14.00

Prezes Oddziału ZNP
Grzegorz Sikora

ZNP: Nie damy się zastraszyć!

3_11

ZNP: Nie damy się zastraszyć! – komunikat ZNP (3.11.2020)

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prób zastraszania nauczycieli i dyrektorów, jakimi są wypowiedzi i wpisy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także niektórych kuratorów oświaty dotyczące ograniczania praw obywatelskich.

  • Nikt nie ma prawa zastraszać nauczycieli, dyrektorów i pracowników oświaty!
  • Minister edukacji nie ma prawnych możliwości nakładania kar dyscyplinarnych, porządkowych oraz jakichkolwiek innych form odpowiedzialności.

Bronimy i będziemy bronić nauczycieli i pracowników oświaty! Nie damy się zastraszyć!  Przypominamy, że podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku podczas strajku, kiedy niektórzy kuratorzy oświaty zbierali informacje o strajkujących pracownikach.

Jeszcze raz podkreślamy: Nie damy się zastraszyć!

W obronie nauczycieli podejmujemy zdecydowane kroki prawne oraz współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W trybie pilnym występujemy także do kuratorów oświaty o przekazanie informacji, na jakiej podstawie prawnej zbierają dane od dyrektorów.

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP