Archiwa autora: Marcin Terka

Zaproszenie Sekcji Wychowania Przedszkolnego

avatar_sekcja_wych_przedsz

Zarząd Sekcji Wychowania Przedszkolnego Oddział ZNP Częstochowa zaprasza wszystkich prezesów przedszkoli na zebranie sekcji WP, które odbędzie się w dniu 06.06.2019 r. (czwartek) o godz. 14,00, w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie, ul. Waszyngtona 62.

Przewodnicząca Sekcji Wychowania Przedszkolnego - Wiesława Struska.

Porady prawne w czerwcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 5 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy,
  • w poniedziałek, 10 czerwca 2019 r. w godz. 11.00 – 15.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Oddziałowa Konferencja Delegatów ZNP w Częstochowie

_IMG_0020

W piątek, 24 maja 2019 roku, w Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyła się Oddziałowa Konferencja Delegatów Częstochowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wzięli w niej udział delegci Ognisk, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału oraz zaproszeni goście.

Zebranie swoją obecnością zaszczycili Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Krzysztof Baszczyński – wiceprezes Zarządu Głównego ZNP oraz wielu innych, znakomitych gości.

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZNP przedstawił Grzegorz Sikora, prezes Oddziału w Częstochowie. Konferencję prowadziły koleżanki: Wioletta Koźlik oraz Edyta Książek, wiceprezeski naszego Oddziału.

Delegaci zdecydowali o powierzeniu, na kolejną kadencję, funkcji Prezesa Oddziału koledze Grzegorzowi Sikorze.

Czytaj dalej

Samorządy mogą podnieść pensje zasadnicze już w czerwcu

Jak samorządy mogą teraz pomóc nauczycielom w trudnej sytuacji finansowej? Propozycja ZNP

ZNP przygotował wzór uchwały Rady Gminy / Rady Powiatu / Sejmiku Województwa podwyższający wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli od 1 czerwca br. o 9,6%. To propozycja dla samorządów, pomagająca rozwiązać problem pensji obniżonych w czasie strajku.

Związek opracował wzór uchwały, z której może skorzystać każda Rada Gminy, Rada Powiatu, każdy Sejmik Województwa (wzory są dostępne tutaj:

Czytaj dalej

Wsparcie dla najbardziej potrzebujących

Wspieram-nauczycieli_-1140x570[1]

Informujemy, że osoby będące jak i niebędące członkami ZNP, które brały udział w strajku i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości wsparcia finansowego. Nie ma jednak możliwości, aby tym wsparciem objąć wszystkich strajkujących ze względu na skalę: aby przyznać 500 tys. strajkującym zapomogę w wysokości 1000 zł potrzeba ponad 500 mln zł!

WSPARCIE DLA CZŁONKÓW ZNP

Członkowie ZNP, którzy z powodu strajku znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą się ubiegać o zapomogę. Na stronie ZNP został opublikowany komunikat w tej sprawie: „Informacja o Funduszu strajkowym dla członków ZNP” (TUTAJ).

Wynika z niego, że członkowie ZNP, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub – za pośrednictwem oddziału i okręgu – do Zarządu Głównego ZNP.

Czytaj dalej

Porady prawne w maju

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w piątek, 10 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 13.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Podziękowanie za udział w strajku

Protest-2019

Koleżanki i Koledzy
Nauczyciele
Pracownicy Administracji i Obsługi

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie składam podziękowanie za udział w STRAJKU SZKOLNYM, w dniach 8-27 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy za włączenie się w nasze wspólne działanie w obronie:

  • Godnych warunków pracy i płacy!
  • Podwyższenia statusu zawodowego nauczyciela!

Dziękuję tym, którzy przyczynili się do rozpropagowania w środowisku celów działań strajkowych i brali udział w akcji strajkowej. Dziękuję za wspólną walkę w o obronie godności zawodowej i obronę praw pracowniczych. Dziękuję za wytrwałość, odwagę i lekcję postawy obywatelskiej.

Wszyscy, którzy wzięli udział w Wielkim Strajku Oświatowym zdali niecodzienny egzamin.

  • Jako nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi jesteśmy dzisiaj razem jak nigdy do tej pory.
  • Kontynuacja strajku w obecnej formie jest zbyt kosztowna ze względu na dobro ucznia, ze względów finansowych oraz braku perspektyw na osiągnięcie szybkiego porozumienia z Rządem.
  • Zderzyliśmy się z postawą, która w swojej arogancji nie przejęła się losem milionów uczniów i determinacją setek tysięcy pracowników oświaty. Taka polityka jest jednak bardzo krótkowzroczna.
  • Nierozwiązane, bądź pozornie rozwiązane problemy: niskich płac w edukacji, podwójnego rocznika w liceach, braku poszanowania godności zawodu nauczyciela i wiele innych, wkrótce wrócą ze zdwojoną siłą.

Nie będzie dobrej edukacji bez szacunku dla środowiska oświatowego.

Naszą postawą pokazaliśmy, że walka nadal trwa!
Razem jesteśmy silni!
Dziękujemy!

Prezes Oddziału ZNP
w Częstochowie
Grzegorz Sikora