Archiwa autora: Marcin Terka

XVI Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie „Promocja czytelnictwa w bibliotekach”

 DSCN0917m

22 października 2019r. w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych i Międzynarodowym Tygodniu Otwartej Nauki w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyło się XVI Regionalne Forum Bibliotekarzy.

Forum patronowali Śląski Kurator Oświaty, Starosta Częstochowski oraz Prezydent Miasta Częstochowy oraz JM Rektor Politechniki Częstochowskiej. Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Gazeta Częstochowska”, „Biuletyn Edukacyjny SOD”. Forum było wydarzeniem Programu eTwinning oraz Narodowe Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zgromadzonych powitała pani dr. hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, a Forum otworzył prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Prorektor ds. Nauki Politechniki Częstochowskiej. Zgromadzonych powitała również pani Jolanta Jaskółka, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości obecna była pani Katarzyna Centkowska-Wydmuch, Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, która przedstawiła realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszym mieście. Obecna była również pani Agnieszka Lipińska, st. inspektor Wydziału Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

Czytaj dalej

Nauczyciele dla Niepodległej – pamiętamy!

TON

Nauczyciele znaleźli się w pierwszym szeregu walczących o wolną Polskę. To zdjęcie ma symboliczną wymowę – od lewej: Julian Smulikowski, późniejszy wiceprezes ZG ZNP, w mundurze, wśród szefostwa Naczelnego Komitetu Narodowego (czerwiec 1915 r.). Fotografia ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (NKN sygn. 607).

Głos Nauczycielski przypomina, że nauczyciele walczyli o niepodległą Polskę korzystając z różnych form walki: prowadząc nauczanie w języku polskim wbrew zakazom zaborców, czy też podejmując akcję zbrojną w szeregach polskich formacji wojskowych, w tym Legionów Polskich i POW. Działacze Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego Galicji (m.in. Stanisław Nowak i Julian Smulikowski) uczestniczyli w działalności Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji (utworzonego w 1914 r., który organizował Legiony Polskie). Stanisław Nowak był wiceprzewodniczącym Komisji Szkolnej NKN.

Czytaj dalej

XVII Dzień Związkowca

W tym roku XVII Dzień Związkowca odbył się w Kłobucku. Nasz Oddział miał przyjemność uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu.

Newsa przygotowała kol. Iwona Krysian.

Porady prawne w listopadzie

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • we wtorek, 12 listopada 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak,
  • w czwartek, 21 listopada 2019 r. w godz. 12.00 – 16.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

To edukacja zadecyduje o przyszłości – list otwarty RPO do nauczycieli

Zbliża się Dzień Nauczyciela – 14 października. Wydarzenie ważne nie tylko dla pedagogów, ale i dla milionów uczniów oraz ich rodzin. W cieniu kampanii wyborczej do parlamentu problemy tej grupy zawodowej zeszły trochę na drugi plan. A przecież chodzi tu o jeden z najważniejszych obszarów naszego życia i naszej przyszłości. To, jak będziemy się rozwijali jako ludzie, jako społeczeństwo i jako państwo zależy w ogromnej mierze od edukacji.

Nauczycielom przede wszystkim należy się nasz szacunek i wdzięczność. Wykonują wspaniały zawód, dający wiele satysfakcji, ale jednocześnie niezwykle trudny i odpowiedzialny, wymagający poświęcenia.

W kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich sprawach, pracownicy oświaty informują o wielu uciążliwościach związanych z częstymi i niezbyt dobrze przygotowanymi zmianami w ustroju szkolnym. Między innymi o nadmiernym obciążeniu pracą, potrzebą zatrudnienia się w kilku miejscach, koniecznością realizowania obszernych podstaw programowych, a także brakiem czasu na indywidualną pracę z uczniem i własny rozwój. Skarżą się na zdecydowanie nieadekwatny do rodzaju pracy i wymaganych kwalifikacji system wynagrodzeń. Martwią się o pojawiającą się ostatnio w przestrzeni publicznej atmosferę nagonki i hejtu pod ich adresem, jak również próbami skłócenia ich środowiska. Czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

den2019

Z okazji naszego Święta życzę wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty, aby Wasza praca cieszyła się jak najwyższym społecznym uznaniem. To ważne, bo w końcu bez nauczycieli i bez szkoły świat nie stanie się lepszy. Życzę także uznania w wymiarze finansowym, jest to konieczne, by prestiż naszego zawodu wzrastał, a praca w szkole mogła nam przynosić satysfakcję.

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP
w Częstochowie