Archiwa autora: Marcin Terka

Oświadczenie ZNP w związku z wypowiedzią ministra EiN

28.10[1]

Nieprawdą jest to co mówi minister edukacji i nauki w nagraniu z 28 października br., jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego zachęcał uczniów do udziału w trwających protestach.

To insynuacja, której celem jest znalezienie kozła ofiarnego w sytuacji, kiedy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęły się protesty kobiet w wielu miejscowościach w całej Polsce.

27 października w oświadczeniu 16 prezesów Okręgów ZNP i Sekretariatu ZG ZNP czytamy: „Jako przedstawiciele struktur wojewódzkich związku zawodowego, reprezentującego od ponad 115 lat nauczycieli i pracowników oświaty i nauki, wśród których znaczącą część stanowią kobiety nie zgadzamy się, by o prawach kobiet decydowano bez nich, poza ich plecami, bez dyskusji i społecznej debaty”.

To jest publicznie dostępne oświadczenie, w którym nie pada ani jedno słowo skierowane do uczniów. Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciw takim manipulacjom, jak w nagraniu MEiN. 

Oczekujemy od MEiN przedstawienia dowodów w tej sprawie. Jednoczenie informujemy, że sprawę kierujemy na drogę postępowania sądowego.

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

źródło: ZG ZNP

Oświadczenie Sekretariatu ZG ZNP i prezesów okręgów ZNP

27.10a[1]

Poruszeni wydarzeniami w naszym kraju, działając zgodnie ze statutowymi celami Związku Nauczycielstwa Polskiego, my, prezesi 16 okręgów ZNP i członkowie Sekretariatu Zarządu Głównego ZNP, pragniemy wyrazić naszą solidarność z protestującymi kobietami. Jako przedstawiciele struktur wojewódzkich związku zawodowego, reprezentującego od ponad 115 lat nauczycieli i pracowników oświaty i nauki, wśród których znaczącą część stanowią kobiety nie zgadzamy się, by o prawach kobiet decydowano bez nich, poza ich plecami, bez dyskusji i społecznej debaty. 

Czytaj dalej

Po spotkaniu MEiN – ZNP: Decyzje ws. szkół jutro

21.10.2020-1140x570[1]

W środę, 21 października Przemysław Czarnek, nowy Minister Edukacji i Nauki zaprosił na spotkanie przedstawicieli związków zawodowych. ZNP reprezentował Sławomir Broniarz, prezes Związku.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 w budynku MEN i uczestniczył w nim m.in. Dariusz Piontkowski, który nadal będzie pracował w nowym resorcie.

Prezes ZNP odniósł się do bieżącej sytuacji w oświacie podkreślając, że obecnie najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz pracowników oświaty. Poprosił, aby nowy minister stanął po stronie nauczycieli i pracowników.

Szef ZNP wręczył nowemu ministrowi 21 edukacyjnych postulatów w czasie pandemii.

Nowy minister EiN odpowiedział, że jutro zostaną ogłoszone decyzje ws. bezpieczeństwa w szkołach. Najprawdopodobniej będą one dotyczyły starszych klas SP.

21 edukacyjnych postulatów w czasie pandemii

My, nauczyciele i nauczycielki oraz pracownicy oświaty domagamy się od rządu bezpiecznych warunków pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a w razie konieczności przejścia na zdalne nauczanie, wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią nam wykonywanie pracy online a uczniom kształcenie z wykorzystaniem nowych technologii. Czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zno20201014

Koleżanki i Koledzy

Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, obchodzonego w reżimie pandemii, życzę wszystkim (czynnym i emerytowanym) pracownikom szkół i placówek oświatowych, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.
Niech bezpieczeństwo w Waszych placówkach będzie na pierwszym miejscu. Edukacja jest ważna, ale zdrowie i życie uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych jest najważniejsze.
Życzę także, aby obawy o bezpieczeństwo własne i innych, w tych trudnych czasach, nie przysłaniały satysfakcji z pracy z uczniami, a szacunek towarzyszył Wam każdego dnia.

Dbajcie o siebie.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

List prezesa ZNP okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy oświaty!

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w cieniu pandemii, która wpływa na warunki nauki i pracy w oświacie. Jednak 14 października będzie dla nas zawsze wielkim świętem polskiej edukacji, nawet jeśli nie możemy go obchodzić tak uroczyście, jak w latach poprzednich.

Z okazji naszego święta życzę Wam przede wszystkim zdrowia, ale także tego, by edukacja była dla Was niezmiennie pasją i niosła w sobie radość ze wspólnego odkrywania świata, nauki, kultury oraz spotykania innych ludzi. Życzę także bezpiecznych i dobrych warunków nauki i pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Czytaj dalej

Kolejne porady prawne w październiku

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 21 października 2020 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy..

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka partnerem użytkownika”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka partnerem użytkownika”.

Forum odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. (wtorek) w godzinach 10.30 – 16.00 w formie zdalnej wideokonferencji na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej.

Forum odbędzie się pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Częstochowy, J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Patronat medialny sprawują: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, Portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich www.sbp.pl, Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach, „Biblioteka w Szkole”, „Bibliotheca Nostra”, Czasopsimo „Politechnika Częstochowska”, „Gazeta Częstochowska”.

Będzie to również wydarzenie programu eTwinning.

Czytaj dalej