Archiwa autora: Marcin Terka

Bezpiecznych wakacji!

znp

- Za ten wielki wysiłek, którzy wszyscy włożyli w zdalną edukację chcę bardzo podziękować Nauczycielom i Dyrektorom, a także Uczniom i Rodzicom, którzy w czasie społecznej izolacji musieli godzić naukę i pracę w domu. Podziękowania kieruję także do Pracowników szkolnej i przedszkolnej administracji i obsługi za pracę w tym niełatwym czasie – mówił Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 26 czerwca.

- Szkoły i przedszkola zostały zamknięte, ale dzięki nauczycielom i wspierającym swoje dzieci rodzicom kształcenie nie zostało przerwane!

- Teraz przyszedł czas na odpoczynek.
Życzę Wam dobrych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody i radości z odpoczynku!

Mamy nadzieję, że wszyscy wrócimy do szkół i przedszkoli we wrześniu a epidemia nie zabierze nam po raz drugi tego cennego bezpośredniego kontaktu!

źródło: ZG ZNP

Oczekujemy, że minister rolnictwa przeprosi nauczycieli

Jesteśmy oburzeni skandaliczną wypowiedzią ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w rozmowie z RMF FM wysłał nauczycieli na truskawki i do pracy na roli.

Doceniamy ciężką pracę rolników i osób pracujących sezonowo w rolnictwie, ale od urzędnika państwowego domagamy się elementarnego poszanowania zawodu nauczyciela.

Takie pogardliwe wypowiedzi pod adresem nauczycieli podważają prestiż zawodu nauczyciela i obniżają rolę pedagogów w całym procesie kształcenia. Szkoda, że tej podstawowej wiedzy nie posiada osoba będąca ministrem w rządzie RP.

Oczekujemy, że minister Ardanowski przeprosi nauczycieli za swoje słowa.

źródło: ZNP

KOMUNIKAT

W związku z trudną sytuacją spowodowaną koronawirusem i koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich informuję, iż praca Oddziału ZNP odbywa się zdalnie:

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00
numery telefonów komórkowych:

 • 601 557 160       Grzegorz Sikora – prezes Oddziału
 • 697 024 149       Wioletta Koźlik – wiceprezes
 • 695 228 133       Edyta Książek   – wiceprezes
 • 697 024 094       Beata Nowak     – księgowa
 • 693 061 475       Maria Kuncewicz – przewodnicząca sekcji E i R
 • 725 250 761       Ewa Drej – przewodnicząca sekcji PAiO

Biuro Oddziału ZNP od 25 maja 2020 – do odwołania, będzie pełnić dyżury według harmonogramu:

Poniedziałek 9.00 – 12.00 Wioletta Koźlik – wiceprezes
Wtorek 11.00 – 14.00 Grzegorz Sikora – prezes
15.00 -18.00 Edyta Książek -   wiceprezes
Środa 9.00 – 12.00 Wioletta Koźlik – wiceprezes
Czwartek 9.00 – 13.00 Beata Nowak – księgowa
11.00- 14.00 Grzegorz Sikora – prezes

 

Kasa Oddziału ZNP czynna w dniach: poniedziałek i środa w godzinach 9.00 – 12.00

Kasa Pośmiertna ZNP czynna w dniach: wtorek w godzinach 15.00 – 18.00

Dyżur Przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów:  każdy wtorek w godz. 9.00-12.00

 

Prezes Oddziału ZNP
Grzegorz Sikora

Zawieszamy zbieranie podpisów pod projektem “Godne płace”

6 kwietnia 2020 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę o zawieszeniu działań i czynności na rzecz wniesienia obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, postanawia:

 § 1

 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 podjąć decyzję o zawieszeniu wszelkich działań i czynności związanych z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
 2. Przekazać uchwałę do akceptacji Zarządowi Głównemu ZNP.

 § 2

 1. Do wykonania uchwały w części wskazanej w § 1 pkt 1 zobowiązać wszystkich członków Prezydium ZG ZNP, będących członkami Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
 2. W ramach wykonania uchwały ww. osoby zobowiązane są do protokolarnego zniszczenia zebranych podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela.
 3. Do wykonania uchwały w części wskazanej w § 1 pkt 2 upoważnić członków Sekretariatu ZNP.

źródło: ZG ZNP

List prezesa ZNP do Rodziców i Nauczycieli

znp20200331

Drodzy Rodzice!

Pandemia koronawirusa wywołała także kryzys w edukacji. Z dnia na dzień zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach zostały zawieszone, a lekcje przeniesione do internetu. Od 25 marca wprowadzono obowiązkową realizację podstawy programowej na odległość, choć nie ma żadnych systemowych rozwiązań w tym zakresie, nie ma sprzętu dla uczniów i nauczycieli, dostępu do bezpłatnego internetu, narzędzi cyfrowych i platform edukacyjnych, ani też doświadczenia, jak należy to robić.

Wszyscy zostaliśmy pozostawieni sami sobie i staramy się sprostać nowym wyzwaniom, pomimo wielu trudności od nas niezależnych, jak problemy z serwerami czy sprzętem. Organizujemy kształcenie online, mając świadomość, jak wielkie jest to wyzwanie dla wszystkich. I dla nas nauczycieli i dla rodzin uczniów, a przede wszystkim dla samych dzieci.

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, szybkie przystosowanie się do nowych warunków pracy, które sami musicie sobie organizować we własnych domach.

W tych nowych i trudnych warunkach to Wy zdaliście egzamin. Pokazaliście, że na nauczycielach można polegać w każdej sytuacji! Należą się Wam wielkie podziękowania!

Życzymy Wam dużo sił i wytrwałości, bo wiele wskazuje na to, że jako społeczeństwo potrzebujemy czasu na uporanie się z tą pandemią. Będziemy z Wami w tym trudnym okresie!

Bądźmy razem i wspierajmy się nie zapominając, że najważniejsza w tej chwili jest ochrona zdrowia i życia naszych uczniów, ich rodzin, nas samych i naszych najbliższych.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP