Archiwa autora: Marcin Terka

Oczekujemy, że minister rolnictwa przeprosi nauczycieli

Jesteśmy oburzeni skandaliczną wypowiedzią ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w rozmowie z RMF FM wysłał nauczycieli na truskawki i do pracy na roli.

Doceniamy ciężką pracę rolników i osób pracujących sezonowo w rolnictwie, ale od urzędnika państwowego domagamy się elementarnego poszanowania zawodu nauczyciela.

Takie pogardliwe wypowiedzi pod adresem nauczycieli podważają prestiż zawodu nauczyciela i obniżają rolę pedagogów w całym procesie kształcenia. Szkoda, że tej podstawowej wiedzy nie posiada osoba będąca ministrem w rządzie RP.

Oczekujemy, że minister Ardanowski przeprosi nauczycieli za swoje słowa.

źródło: ZNP

KOMUNIKAT

W związku z trudną sytuacją spowodowaną koronawirusem i koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich informuję, iż praca Oddziału ZNP odbywa się zdalnie:

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00
numery telefonów komórkowych:

 • 601 557 160       Grzegorz Sikora – prezes Oddziału
 • 697 024 149       Wioletta Koźlik – wiceprezes
 • 695 228 133       Edyta Książek   – wiceprezes
 • 697 024 094       Beata Nowak     – księgowa
 • 693 061 475       Maria Kuncewicz – przewodnicząca sekcji E i R
 • 725 250 761       Ewa Drej – przewodnicząca sekcji PAiO

Biuro Oddziału ZNP od 25 maja 2020 – do odwołania, będzie pełnić dyżury według harmonogramu:

Poniedziałek 9.00 – 12.00 Wioletta Koźlik – wiceprezes
Wtorek 11.00 – 14.00 Grzegorz Sikora – prezes
15.00 -18.00 Edyta Książek -   wiceprezes
Środa 9.00 – 12.00 Wioletta Koźlik – wiceprezes
Czwartek 9.00 – 13.00 Beata Nowak – księgowa
11.00- 14.00 Grzegorz Sikora – prezes

 

Kasa Oddziału ZNP czynna w dniach: poniedziałek i środa w godzinach 9.00 – 12.00

Kasa Pośmiertna ZNP czynna w dniach: wtorek w godzinach 15.00 – 18.00

Dyżur Przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów:  każdy wtorek w godz. 9.00-12.00

 

Prezes Oddziału ZNP
Grzegorz Sikora

Zawieszamy zbieranie podpisów pod projektem “Godne płace”

6 kwietnia 2020 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę o zawieszeniu działań i czynności na rzecz wniesienia obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, postanawia:

 § 1

 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 podjąć decyzję o zawieszeniu wszelkich działań i czynności związanych z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
 2. Przekazać uchwałę do akceptacji Zarządowi Głównemu ZNP.

 § 2

 1. Do wykonania uchwały w części wskazanej w § 1 pkt 1 zobowiązać wszystkich członków Prezydium ZG ZNP, będących członkami Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
 2. W ramach wykonania uchwały ww. osoby zobowiązane są do protokolarnego zniszczenia zebranych podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela.
 3. Do wykonania uchwały w części wskazanej w § 1 pkt 2 upoważnić członków Sekretariatu ZNP.

źródło: ZG ZNP

List prezesa ZNP do Rodziców i Nauczycieli

znp20200331

Drodzy Rodzice!

Pandemia koronawirusa wywołała także kryzys w edukacji. Z dnia na dzień zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach zostały zawieszone, a lekcje przeniesione do internetu. Od 25 marca wprowadzono obowiązkową realizację podstawy programowej na odległość, choć nie ma żadnych systemowych rozwiązań w tym zakresie, nie ma sprzętu dla uczniów i nauczycieli, dostępu do bezpłatnego internetu, narzędzi cyfrowych i platform edukacyjnych, ani też doświadczenia, jak należy to robić.

Wszyscy zostaliśmy pozostawieni sami sobie i staramy się sprostać nowym wyzwaniom, pomimo wielu trudności od nas niezależnych, jak problemy z serwerami czy sprzętem. Organizujemy kształcenie online, mając świadomość, jak wielkie jest to wyzwanie dla wszystkich. I dla nas nauczycieli i dla rodzin uczniów, a przede wszystkim dla samych dzieci.

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, szybkie przystosowanie się do nowych warunków pracy, które sami musicie sobie organizować we własnych domach.

W tych nowych i trudnych warunkach to Wy zdaliście egzamin. Pokazaliście, że na nauczycielach można polegać w każdej sytuacji! Należą się Wam wielkie podziękowania!

Życzymy Wam dużo sił i wytrwałości, bo wiele wskazuje na to, że jako społeczeństwo potrzebujemy czasu na uporanie się z tą pandemią. Będziemy z Wami w tym trudnym okresie!

Bądźmy razem i wspierajmy się nie zapominając, że najważniejsza w tej chwili jest ochrona zdrowia i życia naszych uczniów, ich rodzin, nas samych i naszych najbliższych.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Biuro Oddziału ZNP będzie pracować zdalnie

Informuję, że od poniedziałku 16.03.2020 r. do odwołania biuro Oddziału ZNP będzie pracować zdalnie od godziny 8.00 do 15.00.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie lub e-mailowo pod numerami:

 • Grzegorz Sikora – 601 557 160, e-mail czestochowa@znp.edu.pl
 • Wioletta Koźlik – 697 024 149, e-mail wkozlik@znp.edu.pl
 • Edyta Książek – 695 228 133, e – mail eksiazek@znp.edu.pl
 • Beata Nowak – 697 024 094, e-mail beatanowak@znp.edu.pl

Życzę dużo zdrowia
Pozdrawiam

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie