VI Otwarte Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Szachach Szybkich P’15 – Częstochowa 2019

VI Otwarte Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Szachach Szybkich P’15 – Częstochowa 2019

Organizatorzy:

 • Zarząd Główny ZNP w Warszawie, Okręg Śląski ZNP w Katowicach,
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Częstochowa
 • UKS „HETMAN” Częstochowa,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Termin i miejsce:

 • 16 marca 2019 godz. 10.00, Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie,
  ul. Św. Augustyna 28/30.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w 2 grupach:

 • zawodnicy posiadający kategorię szachową
 • amatorzy

Pobierz plakat

Turnieje przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem 10 minut + 5 sekund na posunięcie na zawodnika, kojarzenie komputerowe. W przypadku małej liczby zawodników organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby rund lub systemu rozgrywek na „Każdy z każdym”

Planowane zakończenie turnieju wraz z przerwą obiadową ok. godz. 16.00.-17.00

Zgłoszenia:

Zapisy drogą elektroniczną na adresy: wkozlik@znp.edu.pl i ela1p@o2.pl
lub telefonicznie 34/360 60 02 lub 602 174 020 do dnia 4 marca 2019 r.

W zgłoszeniu należy podać :

 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia
 • Grupę rozgrywek ( kategoria szachowa/amator)
 • Nazwę Oddziału ZNP delegującego zawodnika lub nazwę i adres placówki oświatowej, w której pracuje zawodnik.

Prawo udziału:

Czynni i emerytowani pracownicy oświaty.

Wpisowe w wysokości 20zł od zawodnika należy dokonać przelewem na konto Oddziału
ZNP w Częstochowie: PKO BP 31 1020 1664 0000 3102 0162 0137

Wpłat należy dokonać do 10 marca br.
W wyjątkowych wypadkach wpłaty będzie można dokonać gotówką przed turniejem.

Przewidywane nagrody:

 • Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla zawodników, którzy zajmą I, II, III miejsce w każdej grupie
 • Puchar, dyplom i nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki w każdej grupie
 • Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników turnieju
 • Nagrody nie będą łączone.
 • Organizator przewiduje również nagrody- niespodzianki.

Informacje dodatkowe:

W trakcie turnieju przewidywane są: przerwa kawowa i obiad dla wszystkich uczestników.

Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego noclegu po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

za  Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie
Prezes Oddziału
Grzegorz Sikora