Oddziałowa Konferencja Delegatów ZNP w Częstochowie

_IMG_0020

W piątek, 24 maja 2019 roku, w Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyła się Oddziałowa Konferencja Delegatów Częstochowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wzięli w niej udział delegci Ognisk, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału oraz zaproszeni goście.

Zebranie swoją obecnością zaszczycili Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Krzysztof Baszczyński – wiceprezes Zarządu Głównego ZNP oraz wielu innych, znakomitych gości.

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZNP przedstawił Grzegorz Sikora, prezes Oddziału w Częstochowie. Konferencję prowadziły koleżanki: Wioletta Koźlik oraz Edyta Książek, wiceprezeski naszego Oddziału.

Delegaci zdecydowali o powierzeniu, na kolejną kadencję, funkcji Prezesa Oddziału koledze Grzegorzowi Sikorze.

Wybrano również nowy Zarząd Oddziału w składzie:
Urszula Bardzińska
Ewa Drej
Wioletta Koźlik
Edyta Książek
Maria Kuncewicz
Elżbieta Kunicka
Iwona Limbach
Dagmara Mazurek
Aneta Mąkosa
Beata Nowak
Łukasz Radosz
Andrzej Rorat
Grzegorz Sikora
Robert Siuda
Renata Sowada
Marcin Terka

Na delegatów na Konferencję Okręgową ZNP wybrani zostali:
Urszula Bardzińska
Edyta Książek
Maria Kuncewicz
Beata Nowak
Wioletta Koźlik

Członkami Komisji Rewizyjnej zostały:
Magdalena Grabałowska
Renata Koźlik
Iwona Krysian
Anna Kulej
Katarzyna Ryś

Poniżej prezentujemy zdjęcia z Konferencji wykonane przez kolegę Jacka Sławutę.