Sekcja Popularno – Naukowa FUTURE

Przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie rozpoczęła działalność Oddziałowa Sekcja Popularno – Naukowa FUTURE. Powstanie Sekcji jest odpowiedzią na potrzeby popularyzacji nauk ścisłych oraz integrację środowiska nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Działania Sekcji są ukierunkowane w szczególności na popularuzacja nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Istotnym elementem aktywności Sekcji będzie przekazywanie informacji o organizowanych ciekawych warsztatach i pokazach popularnonaukowych, wystawach, targach edukacyjnych, festiwalach nauki i podobnych imprezach województwa śląskiego oraz na terenie całego kraju

Sekcja swoje działania będzie realizować poprzez upowszechnianie osiągnięć współczesnej nauki ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskich uczonych, podejmowanie dyskusji problemowych ze środowiskiem naukowym, a także organizowanie tematycznych seminariów i konferencji. 

Przewodniczącą sekcji została kol. Katarzyna Tazbir – Prezes Ogniska ZNP przy I LO im. J. Słowackiego w latach 2005 – 2019.

O terminie zebrania Sekcji Ogniska zostaną poinformowane drogą e-mailową.

Zapraszamy do współpracy.

Informację przygotowała: kol. Katarzyna Tazbir