Zawieszamy zbieranie podpisów pod projektem “Godne płace”

6 kwietnia 2020 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę o zawieszeniu działań i czynności na rzecz wniesienia obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, postanawia:

 § 1

  1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 podjąć decyzję o zawieszeniu wszelkich działań i czynności związanych z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
  2. Przekazać uchwałę do akceptacji Zarządowi Głównemu ZNP.

 § 2

  1. Do wykonania uchwały w części wskazanej w § 1 pkt 1 zobowiązać wszystkich członków Prezydium ZG ZNP, będących członkami Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
  2. W ramach wykonania uchwały ww. osoby zobowiązane są do protokolarnego zniszczenia zebranych podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela.
  3. Do wykonania uchwały w części wskazanej w § 1 pkt 2 upoważnić członków Sekretariatu ZNP.

źródło: ZG ZNP