Bezpiecznych wakacji!

znp

- Za ten wielki wysiłek, którzy wszyscy włożyli w zdalną edukację chcę bardzo podziękować Nauczycielom i Dyrektorom, a także Uczniom i Rodzicom, którzy w czasie społecznej izolacji musieli godzić naukę i pracę w domu. Podziękowania kieruję także do Pracowników szkolnej i przedszkolnej administracji i obsługi za pracę w tym niełatwym czasie – mówił Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 26 czerwca.

- Szkoły i przedszkola zostały zamknięte, ale dzięki nauczycielom i wspierającym swoje dzieci rodzicom kształcenie nie zostało przerwane!

- Teraz przyszedł czas na odpoczynek.
Życzę Wam dobrych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody i radości z odpoczynku!

Mamy nadzieję, że wszyscy wrócimy do szkół i przedszkoli we wrześniu a epidemia nie zabierze nam po raz drugi tego cennego bezpośredniego kontaktu!

źródło: ZG ZNP