Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zno20201014

Koleżanki i Koledzy

Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, obchodzonego w reżimie pandemii, życzę wszystkim (czynnym i emerytowanym) pracownikom szkół i placówek oświatowych, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.
Niech bezpieczeństwo w Waszych placówkach będzie na pierwszym miejscu. Edukacja jest ważna, ale zdrowie i życie uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych jest najważniejsze.
Życzę także, aby obawy o bezpieczeństwo własne i innych, w tych trudnych czasach, nie przysłaniały satysfakcji z pracy z uczniami, a szacunek towarzyszył Wam każdego dnia.

Dbajcie o siebie.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie