Odwołane porady prawne w dniu 6.11.2020 r.

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zostały odwołane porady prawne z mec. D. Dwojewskim w dniu 6.11.2020 r.