Wywiad z Wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Z kol. Edytą Książek na temat bieżącej sytuacji w oświacie rozmawia red. Marek Kułakowski.