Wniosek o wdrożenie podwyżek dla pracowników szkół

W obliczu rosnącej inflacji i zapowiedzianego od 1.01.2022r wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3010zł brutto, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie dnia 8.11.br wystosował na ręce Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka wniosek o wdrożenie od 1 stycznia 2022r. podwyżek wynagrodzenia dla wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, zwłaszcza na stanowiskach ekonomiczno-administracyjnych /pismo w załączniku/.

Newsa przygotowała: kol. Wioletta Koźlik, wiceprezes ZO ZNP w Częstochowie