KOMUNIKAT ZNP w sprawie rozmów, dotyczących dyżurów wakacyjnych częstochowskich przedszkoli

Na wniosek Oddziału ZNP w Częstochowie dnia 15 listopada 2021 r.odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy dotyczące zasadności organizacji corocznych wydłużonych 6 tygodniowych dyżurów wakacyjnych w częstochowskich przedszkolach.

W rozmowach z ramienia ZNP uczestniczyli: Grzegorz Sikora-Prezes Oddziału, Wioletta Koźlik – wiceprezes Oddziału oraz Wieslawa Struska-przewodnicząca Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZNP w Częstochowie.

Przedstawione przez ZNP propozycje i sugestie rozwiązań organizacji dyżurów wakacyjnych powstały na bazie ankiet, przeprowadzonych w przedszkolach przez Sekcję Wychowania Przedszkolnego ZNP w miesiącu wrzesniu br.

Zebrane dane pozwoliły na sformułowanie wniosków, które złożono na piśmie i przedstawiono Naczelnikowi Wydziału Edukacji w Częstochowie.

Przedstawione propozycje zostaną rozpoznane i będą przedmiotem dalszych rozmów z Wydziałem Edukacji UM Częstochowa.

Pismo dot. dyżurów w przedszkolach

Newsa przygotowały: kol. Wioletta Koźlik – wiceprezes ZO ZNP
oraz kol. Wieslawa 
Struska – przewodnicząca SWP ZNP