XVII Regionalne Forum Bibliotekarzy

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” oraz XVII Regionalnym Forum Bibliotekarzy, które w formie zdalnej na platformie elearningowej MS TEAMS ZNP odbędą się w dniu 1 grudnia2021 roku (środa) w godz. 10.00 – 14.30.

Konferencja i Forum odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Patronat medialny nad przedsięwzięciem roztoczyły czasopisma: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Gazeta Częstochowska”.
Będzie to wydarzenie programu eTwinning.

Organizatorzy:

  • Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,
  • Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
  • Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Konferencja i Forum powstają przy współpracy:

  • Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
  • Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie,
  • Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej,
  • Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
  • Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Informacje na stronie konferencji: https://sekcjabibliotekarskaznp.blogspot.com/p/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowo.html

Newsa przygotowała: kol. Renata Sowada.