Kto chce sprzedać Kartę?

Czy oświatowa „Solidarność” razem z ministerstwem edukacji zamierza wyrzucić Kartę do kosza?

Z informacji opublikowanej 9 września br. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że po spotkaniu minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które dotyczyło nowelizacji ustawy o systemie oświaty, finansowania edukacji, liczebności klas oraz Karty Nauczyciela, na prośbę przewodniczącego oświatowej „S” Ryszarda Proksy ustalono, że takie spotkania będą odbywać się regularnie, a kolejnym tematem „ma być wypracowanie nowoczesnego dokumentu regulującego prawo oświatowe”.

Wiadomość o tym, że oświatowa „S” zamierza pracować nad zmianami w Karcie z minister edukacji, która zadeklarowała, że „chętnie zlikwiduje Kartę” (TOK FM, 27.08.2014) budzi wiele obaw i wątpliwości.

Czy oświatowa „S” zamierza układać się z resortem, którego kierownictwo publicznie prezentuje tak krytyczne stanowisko wobec Karty, kluczowego dla nauczycieli dokumentu?

Dlaczego oświatowa „S” chce razem z minister edukacji, która zapowiedziała likwidację Karty, pracować nad przyszłością tej ustawy?

Źródło: ZG ZNP.