Zarząd oddziału

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie ul. Waszyngtona 62 tel. 0 34/ 360-60-02

Zarząd Oddziału ZNP:
- Urszula Bardzińska
- Zbigniew Biegański
- Ignacy Leszek Binert
- Ewa Drej /Sekcja PaiO/
- Elżbieta Gola
- Magdalena Grabałowska
- Wioletta Koźlik
- Iwona Krysian
- Edyta Książek
- Anna Kulej
- Maria Kuncewicz /Sekcja EiR/
- Elżbieta Kunicka
- Aneta Mąkosa
- Jolanta Miękina
- Iwona Nędzyńska – Mól
- Beata Nowak
- Grzegorz Sikora
- Jacek Sławuta
- Renata Sowada
- Agnieszka Stefańska
- Wiesława Struska
- Marcin Terka
- Teresa Wandycz
Sekretariat Zarządu Oddziału ZNP:
- Grzegorz Sikora – prezes
- Wioletta Koźlik – wiceprezes
- Edyta Książek – wiceprezes

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP:
- Urszula Bardzińska
- Zbigniew Biegański
- Ewa Drej
- Wioletta Koźlik
- Edyta Książek
- Anna Kulej
- Maria Kuncewicz
- Elżbieta Kunicka
- Jacek Sławuta
- Grzegorz Sikora
- Marcin Terka