Zarząd oddziału

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie ul. Waszyngtona 62 tel. 34/ 360-60-02

Zarząd Oddziału ZNP:
Urszula Bardzińska
Ewa Drej /Sekcja PaiO/
Wioletta Koźlik
Edyta Książek
Maria Kuncewicz /Sekcja EiR/
Elżbieta Kunicka
Iwona Limbach
Dagmara Mazurek
Aneta Mąkosa
Beata Nowak
Łukasz Radosz
Andrzej Rorat
Grzegorz Sikora
Robert Siuda
Renata Sowada
Marcin Terka
Sekretariat Zarządu Oddziału ZNP:
- Grzegorz Sikora – prezes
- Wioletta Koźlik – wiceprezes
- Edyta Książek – wiceprezes

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP:
- Ewa Drej
- Wioletta Koźlik
- Edyta Książek
- Maria Kuncewicz
- Grzegorz Sikora