Porady prawne w listopadzie

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • we wtorek, 30 listopada 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

XVIII Dzień Związkowca

Kol. Grzegorz Sikora, Kol. Edyta Książek  i Kol. Witold Ambicki reprezentowali Oddział ZNP w Częstochowie na XVIII Dniu Związkowca Okręgu Śląskiego w Pawłowicach, który odbył się 23.10.2021r.

Newsa przygotowała: kol. Edyta Książek, Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie.

Stop niebezpiecznym zmianom!

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej Oddział ZNP Częstochowa zamiast kwiatów i życzeń stanął w obronie wolnej, demokratycznej i autonomicznej szkoły na miarę XXI wieku. To najlepsze, co możemy zrobić dziś dla Edukacji. Mówimy stop niebezpiecznym zmianom, zmianom #LexCzarnek !!!

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021

Koleżanki i Koledzy

W Dniu Edukacji Narodowej, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkół i placówek oświatowych, życzę pracy spokojnej i bezpiecznej – zarówno pod względem prawnym, jak i materialnym.

den2021znp

Niech wszystkim zawodowym działaniom towarzyszy satysfakcja oraz szacunek uczniów, rodziców, społeczeństwa.

Życzę również, aby spełniły się nasze wspólne marzenia o szkole wolnej, pozbawionej działań mrożących, kształcącej uczniów na miarę XXI wieku, kierowanej przez mądrych ludzi. Niech nasze wspólne działania przyniosą właśnie taki skutek.

A w życiu prywatnym niech towarzyszy Wam radość, przyjaźń i miłość. Bądźcie zdrowi. Dbajcie o siebie.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP
w Częstochowie
Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

 

Wspólne stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność”, Forum – Oświata i ZNP

IMG_9977-2048x1536

Zdecydowanie odrzucamy propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21 września dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej – oto wspólne stanowisko przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, WZZ „Forum – Oświata” i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

13 października odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” spotkanie przedstawicieli trzech oświatowych związków zawodowych dotyczące propozycji MEiN przedstawionych związkom zawodowym 21 września br.

Po spotkaniu strony odczytały komunikat ze wspólnym stanowiskiem, na które składają się trzy punkty.

  1. “Zdecydowanie odrzucamy propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21 września 2021 r. dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”
  2. Domagamy się powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
  3. Domagamy się przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.

Czytaj dalej