Spotkanie z dietetykiem – odwołane

Z ogromną przyjemnością zapraszamy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego na spotkanie z dietetykiem Panią Małgorzatą Stanior organizowane przez Sekcję Sportowo-Turystyczną oraz Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie.

Spotkanie odbędzie się dnia 19.03.2020 r. (w czwartek), w budynku  Oddziału ZNP przy ul. Waszyngtona 62.

Indywidualne porady i konsultacje: godz. 13.00-14.00 Wykład „Co i jak jeść, żeby nie tyć”: godz. 14.00-15.00

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 marca 2020 r. przez Oddział ZNP przy ul. Waszyngtona 62. Ilość miejsc jest ograniczona.

Porady prawne w lutym

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 19 lutego 2020 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Łukasz Kajda.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Postępowania dyscyplinarne – co dalej? Ruszają rozmowy w MEN na ten temat

dyscyplinarki

– Uchwalone w czerwcu ub.r. przepisy niosą za sobą poważne konsekwencje, jeśli chodzi o działania komisji dyscyplinarnych. Tylko w parlamencie można te sprawy rozwiązać. Dziś w MEN rozpoczyna pracę Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który zajmie się dyscyplinarkami. Związek idzie tu z pewną propozycją – poinformował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Co daje Karta i dlaczego jest tak ważnym dokumentem?

karta

Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania, dlatego że ustawa zapewnia szkole i jej pracownikom pewną stabilizację pozwalającą im wykonywać swoje zadania niezależnie od koniunktury ekonomicznej i politycznej!

KARTA NAUCZYCIELA TO NASZE PRAWA! 
FAKT: Historia nauczycieli i nauczycielek w Polsce splata się z Kartą Nauczyciela, ustawą regulującą pragmatykę zawodową. Prababką dzisiejszej ustawy jest ustawa o stosunkach służbowych nauczycieli z 1926 roku, a obecnie funkcjonująca Karta jest jedną z najczęściej nowelizowanych ustaw w Polsce.

FAKT: Karta jest ustawą regulującą kwestie związane z warunkami pracy, wynagrodzeniem oraz określa kwalifikacje nauczycieli.

FAKT: Karta stanowi jedyny już dzisiaj właściwie w Polsce – zbiorowy układ pracy.

FAKT: Ustawa ta szczegółowo określa warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa oraz precyzuje stopnie awansu zawodowego i wysokość wynagrodzenia nauczycieli.

FAKT: Karta wyrównuje szanse edukacyjne (wszędzie – niezależnie od położenia i zamożności samorządu – nauczyciele muszą spełniać te same wymagania).

FAKT: Dzięki Karcie wszyscy otrzymują podwyżki, mają zagwarantowane wynagrodzenie zasadnicze, określony czas pracy i mogą realizować awans zawodowy.

FAKT: Karta jest swoistą konstytucją zawodową zawierającą określającą prawa i obowiązki nauczycieli.

FAKT: Karta Nauczyciela zapewnia nauczycielom stabilizację.

FAKT: Karta chroni edukację przed pełną komercjalizacją, czyli przed urynkowieniem zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli.

FAKT: Wcześniejsze zapisy nie chroniły nauczycieli przed nadużyciami ze strony dyrektorów.

FAKT: Karta Nauczyciela wprowadziła pronauczycielskieie rozwiązania. Co dała?
>> Określiła jednoznacznie czas pracy, w tym pensum dydaktyczne. Dała prawo do dodatków (stażowego, za pracę na wsi), prawo do funduszu zdrowotnego i socjalnego oraz nagród.
>> Wprowadzała w szkołach rewolucję, jeśli chodzi o metody nauczania i warunki nauki dzieci. Karta nakładała na państwo m.in. obowiązek zapewnienia wiejskim szkołom wykwalifikowanych nauczycieli.
>> Zagwarantowała każdemu nauczycielowi prawo do „swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne”.
>> Określiła sposób doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
>> Nałożyła na dyrekcje szkół oraz organy nadzorujące konieczność zapewnienia nauczycielom i uczniom odpowiednich warunków do pracy i nauki.

FAKT: Dzisiejszą Kartę, od tej uchwalonej w 1982 r., dzielą lata świetlne – w ciągu 30 lat dokument był zmieniany ponad 60 razy. Najważniejsze przepisy oraz – co istotne – duch tej ustawy pozostały jednak niezmienione – to przekonanie o konieczności zapewnienia dzieciom bezpłatnej, świadczonej na wysokim poziomie oświaty przez stabilnych zawodowo nauczycieli.

Czytaj dalej

Porady prawne w styczniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 29 stycznia 2020 r. w godz. 10.00 – 11.30 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie