Kolejne porady prawne w kwietniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w piątek, 12 kwietnia 2019 r. w godz. 13.00 – 17.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Państwowa Inspekcja Pracy nie może ingerować w spory zbiorowe

W związku z napływającymi do Zarządu Głównego ZNP informacjami, w myśl których inspektorzy pracy dokonują kontroli szkół i placówek oświatowych dotyczących przebiegu sporów zbiorowych, niniejszym informujemy, iż Państwowa Inspekcja Pracy w żadnym zakresie nie jest uprawniona do:

  1. badania legalności sporu zbiorowego,
  2. badania, czy żądania przedstawione przez związki zawodowe mogą być przedmiotem sporu zbiorowego,
  3. badania, czy związek zawodowy jest uprawniony do wszczęcia sporu zbiorowego,
  4. badania, czy referendum strajkowe zostało przeprowadzone prawidłowo,
  5. badania, czy strajk został przeprowadzony zgodnie z prawem,
  6. ingerowania w przebieg sporu zbiorowego (wydawania wytycznych, zaleceń oraz instruowania pracodawcy lub związku zawodowego itp.).

Czytaj dalej

Rozmowy będą kontynuowane we wtorek o g. 8.00

Propozycje rządowe, które padły podczas dzisiejszych rozmów, nie są nowe i nie odnoszą się do postulowanego przez ZNP i FZZ wzrostu wynagrodzeń zasadniczych.

Propozycje dotyczące korekty zasad awansu i zmiany systemu oceny pracy też nie są nowe, pojawiły się już 22 stycznia br. podczas rozmów z Anną Zalewską w CPS „Dialog”. Naszym zdaniem, zgłaszanie ich dzisiaj to nic innego, jak naprawianie błędów minister Anny Zalewskiej. Przypominamy, że to szefowa MEN w 2018 roku wprowadziła krytykowany przez środowisko nowy system awansu zawodowego i nowy model oceny pracy nauczycieli.

Natomiast propozycja przeniesienia 5% podwyżki na wrzesień 2019 roku była już przedstawiana związkom zawodowym podczas tegorocznych rozmów z minister Anną Zalewską.

Przypominamy, że 31 stycznia br. Anna Zalewska zaproponowała przesunięcie wzrostu wynagrodzeń z 1 stycznia 2020 r. na 1 września 2019 r. o 5 proc. Czytaj dalej

Porady prawne w kwietniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 3 kwietnia 2019 r. w godz. 12.30 – 15.30 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Porady prawne w marcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • we wtorek, 12 marca 2019 r. w godz. 11.00 – 14.30 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

STRAJK OD 8 KWIETNIA

strajk

4 marca 2019 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę w sprawie terminu przeprowadzenia referendów strajkowych i wyznaczenia daty strajku.

Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego z nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i niezrzeszeni).

Czytaj dalej