Częstochowscy nauczyciele na manifestacji w Warszawie

Dziękujemy uczestnikom i uczestniczkom manifestacji przed MEiN odbywającej się w sobotę pod hasłem „Dość arogancji i braku szacunku!”.

Nie ma dobrej szkoły bez dobrych nauczycieli

Propozycje zmian w karcie nauczyciela przedstawione przez ministra edukacji narodowej są absolutnie nie do przyjęcia w żadnym punkcie – mówi Edyta Książek wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie. Gość Sieci dodaje – nie dziwi mnie oburzenie szefa oświatowej Solidarności. To kierownictwo oświatowej  Solidarności w 2019 roku podpisało zdradzieckie porozumienie z premier Szydło, które tak naprawdę zakończyło największy zryw nauczycieli i co się okazało, że po dwóch latach żaden z postulatów nie został zrealizowany przez rząd.

ZNP negatywnie opiniuje rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

znp_sm_post_dziesiatka_dla_nauczycieli_2

Związek Nauczycielstwa Polskiego w całości negatywnie opiniuje przedłożony do opinii rządowy projekt nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela.

Proponowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) projekt nowelizacji zawiera rozwiązania skrajnie niekorzystne, negatywnie kształtujące sytuację prawną nauczycieli. Rządowy projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela Związek Nauczycielstwa Polskiego odbiera jako kolejną „reformę” dewastującą system oświaty i pragmatykę nauczycielską oraz uderzenie w prestiż zawodu nauczyciela.

Wprowadzane zmiany nie mają w żadnym stopniu charakteru projakościowego i stanowią jedynie następną, po likwidacji gimnazjów, próbę zmniejszenia przez obecny rząd kosztów związanych z wynagrodzeniami nauczycieli.

Pierwszym i podstawowym skutkiem rządowego projektu nowelizacji będzie likwidacja dziesiątek tysięcy etatów nauczycielskich, drugim skutkiem będzie zaś drastyczne ograniczanie uprawnień zawodowych tych nauczycieli, którzy utrzymają zatrudnienie w oświacie.

Czytaj dalej

Manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty

znp_sm_post_manifestacja-mein_5b-700x700

– W sobotę, 9 października odbędzie się w Warszawie manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty. Spotykamy się o godz. 11.30 przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki i w jego okolicach – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP na konferencji prasowej (5.10.2021). Konferencja była transmitowana na żywo na facebookowym profilu ZNP (można obejrzeć nagranie TUTAJ).

Prezes ZNP wyjaśnił, że Związek zorganizuje nie jedną, a kilka demonstracji października, jako wyraz dezaprobaty wobec polityki szefa MEiN Przemysława Czarnka.

Zmiana formuły protestu ma związek z decyzją wojewódzkiej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, która z uwagi na pandemię COVID-19 wyraziła zgodę na zgromadzenie liczące maksymalnie do 150 osób. Czytaj dalej

Porady prawne w październiku

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

 • w poniedziałek, 4 października 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Rozmowy z MEiN 21 września – komentarz

O propozycjach, jakie przedstawił wczoraj (21.09.2021) minister Przemysław Czarnek mówi wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, który uczestniczył w rozmowach z MEiN wraz z Urszulą Woźniak i Adamem Młynarskim.

 

Propozycje MEiN w skrócie:

 • podniesienie pensum i proporcjonalny do większej liczby godzin wzrost wynagrodzeń,
 • likwidacja dodatku uzupełniającego,
 • zastąpienie średnich wynagrodzeń przeciętnym wynagrodzeniem opartym o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej przez Sejm,
 • nowy awans i nowa ocena pracy,
 • nowy urlop (50 dni),
 • praca w niepełnym wymiarze po podniesieniu pensum (bo nie dla wszystkich będą godziny na cały etat),
 • likwidacja tzw. dodatku na start,
 • zmniejszenie środków na dodatek wiejski (300 zł na zatrudnionego),
 • mniejszy odpis na fundusz socjalny,
 • wprowadzenie obowiązkowych 8 godzin poza pensum – powrót do godzin „karcianych”.

źródło: ZG ZNP