Taaaka Ryba

znp2

2.    Termin i miejsce zawodów

17 października 2020r. Zbiornik Huta-Wodociągi ul. Kucelińska 22

3.    Zgłoszenia:
Do 12 .10. 2020r.  na adres wkozlik@znp.edu.pl
W zgłoszeniu  należy podać: imię i nazwisko oraz miejsce pracy.
Liczba uczestników / zawodników ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń .

4.    Uczestnicy
W zawodach mogą uczestniczyć pracownicy  placówek oświatowych, emerytowani członkowie ZNP oraz członkowie ich rodzin. Czytaj dalej

Porady prawne w październiku

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

 • w piątek, 9 października 2020 r. w godz. 11.00 – 15.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski..

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Zniżki dla członków ZNP

119533475_800552417429518_5752699578743974231_n[1]

NOWE zasady preferencji dla członków ZNP:

– obowiązują od 21.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

– każdy członek ZNP korzystający z bazy noclegowej następujących obiektów:

 • Augustów
 • Gdańsk
 • Ustroń Jaszowiec
 • Lublin
 • Suwałki
 • Szklarska Poręba
 • Ustka
 • Warszawa
 • NCWR Zakopane

otrzyma dopłatę w wysokości:

 • 50 zł w przypadku pobytu dwudniowego
 • 100 zł w przypadku pobytu trzydniowego (i dłuższego).

Zachęcamy dyrektorów ww. ośrodków do promowania powyższej oferty, a prezesów okręgów i oddziałów o poinformowaniu członków ZNP o możliwości skorzystania z niej.

Szczegółowych informacji udzielają prezesi okręgów ZNP.

źródło: ZG ZNP

List ZNP do MEN ws. ministerialnych propozycji finansowania oświaty

MEN[1]

27 sierpnia br. odbyło się spotkanie strony społecznej z ministrem edukacji, podczas którego szef MEN przedstawił kilka projektów modeli finansowania oświaty. Teraz, 9 września br. Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście do ministra edukacji przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie, przypominając o obywatelskim projekcie ustawy ZNP z 2016 r., którego celem jest zmiana finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z formuły subwencji oświatowej na dotację celową.

W bieżącej kadencji parlamentu nasz projekt Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej był ponownie procedowany na posiedzeniu Sejmu 15 kwietnia 2020 r. i ponownie został skierowany do dalszych prac w komisjach edukacji i samorządu terytorialnego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za koniecznością zmiany systemu finansowania oświaty poprzez dokonanie takich zmian w obowiązującym prawie, które umożliwią finansowanie wynagrodzeń nauczycieli objętych systemem wynagrodzenia określonym w Karcie Nauczyciela – w formie dotacji celowej, zgodnie z treścią naszego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Czytaj dalej

Porady prawne we wrześniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

 • we wtorek, 15 września 2020 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy..

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

“Koronalojalki” są bezprawne

ZNP interweniuje w MEN ws. oświadczeń o aktualnym stanie zdrowia, do podpisywania których nakłaniani są niektórzy nauczyciele i pracownicy oświaty w związku z epidemią koronawirusa.

Związek napisał w tej sprawie do ministerstwa edukacji. Otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że nie ma podstaw prawnych do takiego działania i by nauczyciele, pracownicy zrzekali się roszczeń w razie zakażenia koronawirusem podczas pracy w szkole czy przedszkolu.

W liście MEN do prezesa ZNP czytamy, że „brak jest podstaw prawnych do żądania składnia przez pracowników takich oświadczeń”.

List MEN do ZNP TUTAJ.

źródło: ZG ZNP

Co z nauką od września? Ponawiamy nasz apel do MEN o systemowe rozwiązania

COVID-19

27 lipca wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział: – Myślę, że decyzja w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki w szkołach będzie podjęta na tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie będzie w październiku w przypadku wyższych uczelni.

Natomiast w ubiegłym tygodniu minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował na Twitterze: “Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół”.

“Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli, chcemy, aby dyrektor, po zasięgnięciu opinii GIS, mógł szybko zareagować. Ważna będzie również rola kuratora” – napisał szef MEN.

Przypominamy, że już w czerwcu zaapelowaliśmy do MEN o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zdalne nauczanie od września w razie drugiej fali epidemii.

Propozycje ZNP:

W celu stworzenia kompleksowych rozwiązań w zakresie zdalnego kształcenia, niezbędnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o podjęcie przez resort edukacji działań polegających na:

1) doposażeniu placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów potrzebującym uczniom i nauczycielom i zapewnić im możliwość zdalnego kształcenia; Czytaj dalej