Porady prawne w maju

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

 • w piątek, 10 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 13.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Protest włoski

Protest-2019

Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca.

Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!

W ramach czasu pracy realizujemy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły. Czas ten przeznaczamy także na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe. Uczestniczymy w przeprowadzaniu egzaminów w swojej szkole i rekrutacji do szkół.

Pamiętajmy, że katalog zadań wykonywanych przez nauczycieli określa między innymi statut szkoły. Nie wykonujmy zatem zadań, które nie zostały ujęte w przyjętych przez rady pedagogiczne statutach.

Jednocześnie ponownie przeanalizujmy nasze statuty. Być może należy je „odchudzić”, bowiem zadania nauczycieli wynikające z zapisów w nich zawartych, w połączeniu z innymi obowiązkami nauczycieli, znacznie przekraczają 40-godzinny czas pracy. Rada pedagogiczna ma prawo do przygotowania i uchwalenia (w przypadku braku rady szkoły) zmian w statucie.

Wykonujmy nasze obowiązki w sposób drobiazgowy!

Podziękowanie za udział w strajku

Protest-2019

Koleżanki i Koledzy
Nauczyciele
Pracownicy Administracji i Obsługi

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie składam podziękowanie za udział w STRAJKU SZKOLNYM, w dniach 8-27 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy za włączenie się w nasze wspólne działanie w obronie:

 • Godnych warunków pracy i płacy!
 • Podwyższenia statusu zawodowego nauczyciela!

Dziękuję tym, którzy przyczynili się do rozpropagowania w środowisku celów działań strajkowych i brali udział w akcji strajkowej. Dziękuję za wspólną walkę w o obronie godności zawodowej i obronę praw pracowniczych. Dziękuję za wytrwałość, odwagę i lekcję postawy obywatelskiej.

Wszyscy, którzy wzięli udział w Wielkim Strajku Oświatowym zdali niecodzienny egzamin.

 • Jako nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi jesteśmy dzisiaj razem jak nigdy do tej pory.
 • Kontynuacja strajku w obecnej formie jest zbyt kosztowna ze względu na dobro ucznia, ze względów finansowych oraz braku perspektyw na osiągnięcie szybkiego porozumienia z Rządem.
 • Zderzyliśmy się z postawą, która w swojej arogancji nie przejęła się losem milionów uczniów i determinacją setek tysięcy pracowników oświaty. Taka polityka jest jednak bardzo krótkowzroczna.
 • Nierozwiązane, bądź pozornie rozwiązane problemy: niskich płac w edukacji, podwójnego rocznika w liceach, braku poszanowania godności zawodu nauczyciela i wiele innych, wkrótce wrócą ze zdwojoną siłą.

Nie będzie dobrej edukacji bez szacunku dla środowiska oświatowego.

Naszą postawą pokazaliśmy, że walka nadal trwa!
Razem jesteśmy silni!
Dziękujemy!

Prezes Oddziału ZNP
w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Prezes ZNP: Dziś zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku!

szkolaOświadczenie Sławomira Broniarza, prezesa ZNP: Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji.

Dlatego stajemy tu dziś przed Państwem – my, nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie – żeby ogłosić wspólną decyzję co do kolejnych kroków.

Od soboty, 27 kwietnia ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy! Powiem więcej: od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap.

Jesteśmy bowiem w połowie drogi. Dlatego dzisiaj nie podpisujemy tego, co podpisała Solidarność, torpedując negocjacje z rządem.

Żądamy natomiast usystematyzowanej i osadzonej w krótkim czasie rozmowy o pakiecie odbudowy systemu edukacji na miarę XXI wieku i odpowiedniego rozwoju dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej

Wspieram Nauczycieli – fundusz strajkowy

wn

11 kwietnia 2019 r. w CN Kopernik na konferencji prasowej ludzie dobrej woli, ludzie nauki i kultury ogłosili powołanie Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”.

Tego dnia został też uruchomiony specjalny rachunek bankowy, na który będzie można dokonywać wpłat na „Fundusz strajkowy” ZNP na rzecz wszystkich protestujących pracowników oświaty:

właściciel konta bankowego: Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

 

Czytaj dalej

STRAJK

Rozpoczynamy-strajk2

STRAJK OD 8 kwietnia 2019 roku.

 • Przyjdziemy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych.
 • W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 • To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły.
 • Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja.
 • Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty.
 • Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.
 • Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!