Porady prawne w październiku

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w czwartek, 8 października 2015 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy,
  • we wtorek, 27 października 2015 r. w godz. 11.00 – 15.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Nauczycielski Dzień Protestu

a0d5f64e52b623ec049a405b895b1354[1]

14 października manifestacja w Warszawie

- ZNP zaostrza akcję protestacyjną w ramach sporu z rządem – mówił dziś (21 września 2015 r.) prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie. Dzisiaj na ten temat rozmawiają w Warszawie członkowie Prezydium ZG ZNP.

- 14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbędzie się w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty – poinformował prezes ZNP. – Związek zaprasza inne organizacje związkowe do udziału w manifestacji, w tym oświatową „Solidarność”. Związek ogłasza 14 października Nauczycielskim Dniem Protestu. Ten dzień, popularnie zwany świętem nauczycieli, będzie w tym roku Nauczycielskim Dniem Protestu.

Czytaj dalej

Ewidencja i udostępnianie podręczników a zadania nauczyciela bibliotekarza

W imieniu Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu szkoleniowym, które odbędzie się w dniu 17 września 2015r. (czwartek) o godz. 14.00 w Klubie Nauczyciela ZNP przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie.

Zapraszamy także do udziału w konkursach – załączniki.

Newsa przygotowała: kol. Renata Sowada.

Protest ZNP

- 1 września wznawiamy akcję protestacyjną i wchodzimy w spór z rządem – poinformował dziś (27 sierpnia 2015 r.) prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie.

- Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani pani premier, ani pani minister edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP – mówił szef ZNP (videorelacja z konferencji).

Dlatego  25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego  ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

- W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP. Jest to konsekwencja niespełnienia do 24 sierpnia postulatów ZNP – wyjaśniał szef Związku. Dodał, że ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów. – Ich brak upoważni Prezydium ZG ZNP do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – mówił Sławomir Broniarz.

Czytaj dalej

List prezesa ZNP z okazji roku szkolnego 2015/2016

Szanowne Koleżanki!

Szanowni Koledzy!

Rozpoczynamy rok szkolny 2015/2016, ciesząc się z powrotu do pracy i nowych wyzwań, jakie niesie nam każdy dzień spędzany w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej.

Od września Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję protestacyjną. Zdecydowaliśmy się wejść w spór z rządem, ponieważ to rząd jest adresatem naszych postulatów. Niestety, po drugiej stronie nie ma woli dialogu. Tymczasem dostrzegamy pilną potrzebę rozmowy na temat naszych postulatów, wśród których znajdują się m.in.: zwiększenie nakładów na edukację, zahamowanie procesu przekazywania szkół, podwyższenie o 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych. Przypomnę, że płace zasadnicze nauczycieli po raz ostatni wzrosły od 83 zł do 114 zł trzy lata temu.

Czytaj dalej