Porady prawne w styczniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w poniedziałek, 12 stycznia 2015 r. w godz. 11.00 – 14.30 w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62. Porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Porady prawne w grudniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w poniedziałek, 8 grudnia 2014 r. w godz. 11.00 – 14.30 w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62. Porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Nasz Oddział na Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP

1[1]

W dniach 20-22 listopada 2014 r. odbył się w Warszawie 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Delegatami na Zjazd z naszego Oddziału byli: Prezes Grzegorz Sikora, Wiceprezeski Wioletta Koźlik i Edyta Książek oraz Przewodnicząca Sekcji EiR Maria Kuncewicz. Zaproszonym gościem był Ignacy Leszek Binert.

Delegaci przyjęli uchwały, stanowiska, program działania na kolejną kadencję oraz zmiany w Statucie ZNP, a także Apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie.

Karta we wszystkich szkołach publicznych

Konferencja prezesa ZNP poświęcona uchwałom i stanowiskom 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

- Jesteśmy przekonani o wysokiej randze społecznej zawodu nauczyciela, jak i o konieczności zachowania wysokiej jakości pracy dydaktycznej. Na poparcie naszych słów mogę przytoczyć szereg badań okazujących, iż polska szkoła to dobra szkoła z kompetentną i wykształconą kadrą – mówił dziś (24.11.2014) prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD,  w 2012 r. uzyskała w międzynarodowym badaniu PISA wyniki znacznie powyżej średniej OECD. Z tegorocznego rankingu OECD „Better Life Index” wynika, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów! Kolejnym dowodem na wysoki poziom polskiego systemu edukacji jest raport „Krzywa nauczania” opracowywany w firmie „Pearson”. W tym roku awansowaliśmy na 10. miejsce na świecie i 5. w Europie.
Źródło: ZG ZNP

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej 2014

042[1]

W środę, 23 października 2014 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Oddział ZNP w Częstochowie

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Jadwiga Aleksandra Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP oraz wielu innych, znakomitych gości.

Biblioteka dla czytelnika

bilbioteka

Biblioteka dla czytelnika – to temat tegorocznego Regionalnego Forum Bibliotekarzy, które odbyło się w Częstochowie w dniu 21 X 2014r. Forum patronowali: Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Forum odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy pod patronatem medialnym „Głosu Nauczycielskiego” oraz „Gazety Częstochowskiej”.

XI Regionalne Forum Bibliotekarzy „Biblioteka dla czytelnika” zorganizowali: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie przy współpracy Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza, Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego i Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Czytaj dalej