Nasz Oddział na Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP

1[1]

W dniach 20-22 listopada 2014 r. odbył się w Warszawie 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Delegatami na Zjazd z naszego Oddziału byli: Prezes Grzegorz Sikora, Wiceprezeski Wioletta Koźlik i Edyta Książek oraz Przewodnicząca Sekcji EiR Maria Kuncewicz. Zaproszonym gościem był Ignacy Leszek Binert.

Delegaci przyjęli uchwały, stanowiska, program działania na kolejną kadencję oraz zmiany w Statucie ZNP, a także Apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie.

Karta we wszystkich szkołach publicznych

Konferencja prezesa ZNP poświęcona uchwałom i stanowiskom 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

- Jesteśmy przekonani o wysokiej randze społecznej zawodu nauczyciela, jak i o konieczności zachowania wysokiej jakości pracy dydaktycznej. Na poparcie naszych słów mogę przytoczyć szereg badań okazujących, iż polska szkoła to dobra szkoła z kompetentną i wykształconą kadrą – mówił dziś (24.11.2014) prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD,  w 2012 r. uzyskała w międzynarodowym badaniu PISA wyniki znacznie powyżej średniej OECD. Z tegorocznego rankingu OECD „Better Life Index” wynika, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów! Kolejnym dowodem na wysoki poziom polskiego systemu edukacji jest raport „Krzywa nauczania” opracowywany w firmie „Pearson”. W tym roku awansowaliśmy na 10. miejsce na świecie i 5. w Europie.
Źródło: ZG ZNP

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej 2014

042[1]

W środę, 23 października 2014 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Oddział ZNP w Częstochowie

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Jadwiga Aleksandra Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP oraz wielu innych, znakomitych gości.

Biblioteka dla czytelnika

bilbioteka

Biblioteka dla czytelnika – to temat tegorocznego Regionalnego Forum Bibliotekarzy, które odbyło się w Częstochowie w dniu 21 X 2014r. Forum patronowali: Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Forum odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy pod patronatem medialnym „Głosu Nauczycielskiego” oraz „Gazety Częstochowskiej”.

XI Regionalne Forum Bibliotekarzy „Biblioteka dla czytelnika” zorganizowali: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie przy współpracy Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza, Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego i Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Czytaj dalej

Porady prawne w listopadzie

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą we wtorek, 4 listopada 2014 r. w godz. 11.00 – 14.30 w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62. Porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Częstochowski Pedagog Nominowany w Konkursie „Nauczyciel Roku 2014″

DSC_0533[3]

13 października 2014r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa konkursu „Nauczyciel Roku 2014” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz tygodnik „Głos Nauczycielski”. Kandydatów do konkursu zgłaszały: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.W uroczyści wzięła udział m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Joanna Berdzik.

Wśród 13 nauczycieli nominowanych do tytułu „Nauczyciel Roku 2014″ wybranych z całej Polski przez komisję konkursową, której przewodniczył prof. Stefan Kwiatkowski – przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk doceniono pedagoga z Częstochowy – Iwonę Olszówkę.

Czytaj dalej

List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zawód nauczyciela nigdy nie przestanie mieć kluczowego znaczenia.

Pracy nauczyciela i wychowawcy nie zastąpią popularne nowe technologie w edukacji. Więcej, jestem przekonany, że jest to zawód przyszłości!

Koleżanki i Koledzy!    
Codziennie podejmujecie trud kształcenia i wychowywania, choć w dzisiejszych czasach coraz trudniej być nauczycielem. Z każdym rokiem szkolnym przybywa nowych obowiązków, rosną oczekiwania rodziców, zmienia się rola szkoły i pozycja pedagogów, także za sprawą debaty publicznej, w której nauczyciele są przedstawiani głównie w kontekście kosztów ponoszonych przez samorządy na edukację. Doczekaliśmy się sytuacji, w której coraz rzadziej dyskutuje się o jakości kształcenia. Po 25 latach od przemian ustrojowych, Polska jest za granicą wychwalana za niebywały sukces edukacyjny. W kraju zaś nauczyciele są krytykowani, a w debacie pojawiają się nieprawdziwe informacje o ich czasie pracy i płacach.

Do przeciwników publicznej edukacji nie przemawiają fakty i wyniki międzynarodowych badań. PISA 2012 udowodniła, że Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej. Raport OECD „Better Life Index” jeszcze bardziej nas docenił, stwierdzając, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów. To jest wielki sukces nauczycieli oraz wspierających ich pracowników szkolnej administracji i obsługi. Czytaj dalej