Porady prawne we wrześniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w poniedziałek, 7 września 2015 r. w godz. 11.00 – 15.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski,
  • w poniedziałek, 28 września 2015 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy,

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Spływ kajakowy

warta_kajaki_splywy_11[1]

20 czerwca 2015r. Sekcja Turystyczno-Sportowa działająca przy naszym Oddziale ZNP zorganizowała spływ kajakowy ”Warta 2015” pod hasłem „Poznaj Wartę od środka”. Celem spływu była popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej, zapoznanie z urokami doliny rzeki Warty i integracja członków związku. Punktualnie o godz. 9.00 uczestnicy zebrali się na bulwarach rzeki Warty przy Galerii Jurajskiej i pobrali kajaki oraz sprzęt ratunkowy. Następnie po krótkiej odprawie Komandor Mariusz Żołędziewski – Przewodniczący Sekcji dał sygnał do rozpoczęcia spływu. Trasa podzielona była na dwa odcinki i liczyła w sumie ok. 17 km. Po około godzinie spływu czekała na nas 60 m przenoska kajaków. Przełomowy odcinek Warty, zwany także Doliną Mirowską, to miejsce pod każdym względem niezwykłe. Płynąc, można zobaczyć masyw jurajskich wapieni, naturalną roślinność, ławice drobnych ryb. Wiosłowanie umilają śpiewy różnych gatunków ptaków oraz niezwykle zsynchronizowane chóry kumaków. Był to czas na krótki odpoczynek, posiłek oraz wymianę dotychczasowych wrażeń. Za „jazem” w Mirowie, po zawodowaniu kajaków kontynuowaliśmy spływ. Przy nieco kapryśnej pogodzie dotarliśmy do końcowego odcinka Przełomu Warty we Mstowie pod „Górą Wał”, gdzie nastąpiło zakończenie spływu. Rozpalono ognisko i w niezwykle artakcyjnym krajobrazie odbyło się pasowanie amatorów kajakarstwa i uroczyście zakończono imprezę. Każdy mógł w tą czerwcowa sobotę znaleźć coś dla siebie: miłośnik historii, przyrody, sportu czy po prostu entuzjasta czynnego wypoczynku.

Newsa przygotowała: kol. Edyta Książek.

Wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Z okazji zakończenia roku szkolnego, u progu wakacji, dziękuję wszystkim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego za kolejny rok wytężonej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dziękuję nauczycielom za pracę pedagogiczną i wychowawczą w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Pracy trudnej, wymagającej poświęcenia i pasji, twórczego podejścia do problemów uczennic i uczniów.

Podziękowania kieruję również do pracowników szkolnej administracji i obsługi za ich pracę oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie szkoły.

Natomiast wszystkim działającym w strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego dziękuję za aktywność na rzecz członków ZNP i całej naszej organizacji. 110 lat historii ZNP motywuje nas do dalszej wytężonej pracy i właściwych postaw. Dziękuję za podejmowanie działań w obronie polskiej publicznej edukacji, w obronie miejsc pracy i poszanowania prawa, za działania w trosce o godność i właściwy status zawodowy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Przed nami jeszcze wiele trudnych decyzji i działań, wiele do zrobienia. Dlatego u progu letnich ferii życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, udanego odpoczynku z dala od problemów i trosk. Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, wiele uśmiechu i zdrowia.

 

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
znp100lat Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

 

Maraton czytelniczy „Wędrówka do miejsc świętych”

11 czerwca 2015 roku w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie miał miejsce kolejny maraton czytelniczy zatytułowany „Wędrówka do miejsc świętych”.

Maraton zorganizowany został w Roku Św. Jana Pawła II, XIV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz z okazji rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski ( 2 – 10 VI 1979). Patronat nad przedsięwzięciem roztoczył pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy.

Blisko 140 uczniów szkół regionu, uczestników maratonu, wysłuchało fragmentów książek dla dzieci i młodzieży, które czytali przedstawiciele samorządu, bibliotekarze, członkowie stowarzyszeń. Od godziny 10.00 co półgodziny następowała zmiana czytającego.

Zgromadzonych powitała Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Maraton prowadziła Renata Sowada przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie.

Czytaj dalej

Maraton czytelniczy

Serdecznie zapraszamy Uczniów wraz z Nauczycielami i Opiekunami do udziału w maratonie czytelniczym „Wędrówka do miejsc świętych” zorganizowanym z okazji: XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom;, Roku Św. Jana Pawła II oraz Rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski (2-10 czerwca 1979). Maraton zaplanowano na 11 czerwca 2015 (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00 w Sali Odczytowej (nr 202, II piętro) Biblioteki Publicznej, Al. NMP 22.

Maraton odbywa sie pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Organizatorzy maratonu to: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Maratony tego typu organizowane są od 2008 roku. Ubiegłoroczny zatytułowany „Europejska wolność czytania” miał miejsce w dniu 5 czerwca 2014r. http://www.actual2005.republika.pl/ekurier20144567.html

Prosimy o zgłaszanie grup, klas czy oddziałów na następujące godziny: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.oo, 12.30. Prosimy o podanie w zgłoszeniu: planowanej liczby uczestników, nazwy placówki, nazwiska opiekunów oraz telefonu i mailu kontaktowego, godz. uczestnictwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na emaile:  klementinum@autograf.pl; promocja@biblioteka.czest.pl

Newsa przygotowała: kol. Renata Sowada.