Wszystkie szkoły i przedszkola mogą starać się o jabłka

Po wielu interwencjach ZNP, 10 września Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć wszystkie szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola, obozy dla dzieci.

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

Do wniosku  winny być załączone następujące dokumenty:

  1. dokumenty urzędowe wskazujące organy  i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki),
  2. statut lub umowa o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły),
  3. zgoda osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej,
  4. zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych  z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
c) przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Czytaj dalej

Księżna Izabela Czartoryska

Sekcja Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli na wieczór autorski częstochowskiej pisarki i nauczycielki języka polskiego pani Katarzyny Bodziachowskiej. Spotkanie odbędzie się 3 września 2014 o godz. 18 w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie i poświęcone jest promocji jej powieści pt.: „Księżna Izabela Czartoryska”.

Newsa przygotowała: kol. Aneta Mąkosa.

Porady prawne we wrześniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą we wtorek, 16 września 2014 r. w godz. 11.00 – 14.30 w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62. Porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Kolejny sukces szachistów z Oddziału ZNP w Częstochowie

W dniach 1 – 5.07. 2014 w Bułgarii w Warnie została rozegrana X Jubileuszowa Międzynarodowa Spartakiada Nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny wysłał reprezentację Polski i znowu zwyciężył !!!

W tym roku zawodnikami z Oddziału ZNP w Częstochowie byli: Kol. Elżbieta Pyrkosz i Kol. Mariusz Cieślik – dyscyplina szachy.

Drużyny kobiece grały w składach 2-osobowych, startowało 9 drużyn. Mężczyźni grali w składach 3-osobowych, startowało 7 drużyn.

Kol. Elżbieta Pyrkosz wygrała wszystkie partie na pierwszej szachownicy, zdobyła złoty medal indywidualnie i srebrny drużynowo / za Ukrainą /.

Kol. Mariusz Cieślik wygrał 4 partie z 6 na drugiej szachownicy, drużyna zajęła 5 miejsce.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!!

 P1050108  P1050074  DSCI0439
 DSCI0399  DSCI0381  DSCI0369

Newsa przygotowała: kol. Wioletta Koźlik.

Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza

IMG_0158

W czwartek, 29 maja 2014 roku, w VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Częstochowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wzięło w niej udział 124 delegatów Ognisk, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału oraz zaproszeni goście.

Zebranie swoją obecnością zaszczycili Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Krzysztof Baszczyński – wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, Jadwiga Aleksandra Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP oraz wielu innych, znakomitych gości.

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZNP przedstawił Grzegorz Sikora, prezes Oddziału w Częstochowie. Konferencję prowadziły koleżanki: Wioletta Koźlik oraz Elżbieta Kunicka, wiceprezeski naszego Oddziału.

Delegaci zdecydowali o powierzeniu, na kolejną kadencję, funkcji Prezesa Oddziału koledze Grzegorzowi Sikorze.

Wybrano również nowy Zarząd Oddziału w składzie:
- Urszula Bardzińska
- Zbigniew Biegański
- Ignacy Leszek Binert
- Ewa Drej
- Elżbieta Gola
- Magdalena Grabałowska
- Wioletta Koźlik
- Iwona Krysian
- Edyta Książek
- Anna Kulej
- Maria Kuncewicz
- Elżbieta Kunicka
- Aneta Mąkosa
- Jolanta Miękina
- Iwona Nędzyńska – Mól
- Beata Nowak – Garus
- Iwona Olszówka
- Grzegorz Sikora
- Jacek Sławuta
- Renata Sowada
- Agnieszka Stefańska
- Wiesława Struska
- Marcin Terka
- Teresa Wandycz
- Mariusz Żołędziewski

Na delegatów na Konferencję Okręgową ZNP wybrani zostali:
- Urszula Bardzińska
- Wioletta Koźlik
- Edyta Książek
- Beata Nowak – Garus
- Grzegorz Sikora
- Jacek Sławuta

Członkami Komisji Rewizyjnej zostały:
- Anna Koprowska
- Renata Koźlik
- Jolanta Nowak
- Jadwiga Rogala
- Katarzyna Ryś

Serdecznie zapraszamy do galerii, w której prezentujemy zdjęcia z Konferencji wykonane przez kolegę Jacka Sławutę.

Porady prawne w czerwcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w poniedziałek, 16 czerwca 2014 r. w godz. 11.00 – 14.30 w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62. Porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Gratulujemy nauczycielom!

Polska zajęła wysokie 10. miejsce w prestiżowym rankingu edukacyjnym – Krzywa nauczania (The Learning Curve).

Raport, przygotowywany przez firmę Pearson, opiera się m.in. na wynikach trzech uznanych, międzynarodowych badań edukacyjnych: PIRLS, TIMSS oraz PISA.

- Dziś już możemy być pewni – z wysokiego 14. miejsca awansowaliśmy na 10. na świecie i 5. w Europie. Przed nami tacy edukacyjni giganci jak Korea Południowa (1.) i Finlandia (5.). Ale za nami m.in.: Francja (23.), Hiszpania (29.), Niemcy (12.) i wszyscy pozostali nasi sąsiedzi – pisze dziś (8.05.2014) „Gazeta Wyborcza”. Czytaj dalej