Strajk. Dziękujemy!

 

Dziękujemy wszystkim, którzy strajkowali i tym, którzy nas wspierali.

Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.

Nasz protest wspierali nie tylko rodzice, ale także szkoły społeczne i niepubliczne, stowarzyszenia i organizacje, NIE dla chaosu w szkole. Dziękujemy za wsparcie. To bardzo dla nas ważne.

To był strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!

Porady prawne w kwietniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w czwartek, 13 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy,
  • w piątek, 21 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Zajęcia Zumby

Dnia 18 marca 2017r. (w najbliższą sobotę) rozpoczynają się zajęcia Zumby. Będą odbywać się w każdą sobotę w godz. 10.30 – 11.30 w IX LO im. C. K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8 w Cz-wie.

Zajęcia prowadzi licencjonowana instruktorka Katarzyna Ligęza: moc, energia, uśmiech i fantastyczna zabawa. Opłata – członkowie ZNP (legitymacja lub zaświadczenie wydane przez Biuro ZO ZNP) 5 zł, osoby niezrzeszone 10 zł.

Gorąco zapraszamy!!!

Aneta Mąkosa
Edyta Książek

Strajk odbędzie się 31 marca 2017 roku

 

We wtorek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.

20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

Czytaj dalej