Wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Z okazji zakończenia roku szkolnego, u progu wakacji, dziękuję wszystkim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego za kolejny rok wytężonej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dziękuję nauczycielom za pracę pedagogiczną i wychowawczą w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Pracy trudnej, wymagającej poświęcenia i pasji, twórczego podejścia do problemów uczennic i uczniów.

Podziękowania kieruję również do pracowników szkolnej administracji i obsługi za ich pracę oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie szkoły.

Natomiast wszystkim działającym w strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego dziękuję za aktywność na rzecz członków ZNP i całej naszej organizacji. 110 lat historii ZNP motywuje nas do dalszej wytężonej pracy i właściwych postaw. Dziękuję za podejmowanie działań w obronie polskiej publicznej edukacji, w obronie miejsc pracy i poszanowania prawa, za działania w trosce o godność i właściwy status zawodowy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Przed nami jeszcze wiele trudnych decyzji i działań, wiele do zrobienia. Dlatego u progu letnich ferii życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, udanego odpoczynku z dala od problemów i trosk. Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, wiele uśmiechu i zdrowia.

 

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
znp100lat Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

 

Maraton czytelniczy „Wędrówka do miejsc świętych”

11 czerwca 2015 roku w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie miał miejsce kolejny maraton czytelniczy zatytułowany „Wędrówka do miejsc świętych”.

Maraton zorganizowany został w Roku Św. Jana Pawła II, XIV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz z okazji rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski ( 2 – 10 VI 1979). Patronat nad przedsięwzięciem roztoczył pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy.

Blisko 140 uczniów szkół regionu, uczestników maratonu, wysłuchało fragmentów książek dla dzieci i młodzieży, które czytali przedstawiciele samorządu, bibliotekarze, członkowie stowarzyszeń. Od godziny 10.00 co półgodziny następowała zmiana czytającego.

Zgromadzonych powitała Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Maraton prowadziła Renata Sowada przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie.

Czytaj dalej

Maraton czytelniczy

Serdecznie zapraszamy Uczniów wraz z Nauczycielami i Opiekunami do udziału w maratonie czytelniczym „Wędrówka do miejsc świętych” zorganizowanym z okazji: XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom;, Roku Św. Jana Pawła II oraz Rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski (2-10 czerwca 1979). Maraton zaplanowano na 11 czerwca 2015 (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00 w Sali Odczytowej (nr 202, II piętro) Biblioteki Publicznej, Al. NMP 22.

Maraton odbywa sie pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Organizatorzy maratonu to: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Maratony tego typu organizowane są od 2008 roku. Ubiegłoroczny zatytułowany „Europejska wolność czytania” miał miejsce w dniu 5 czerwca 2014r. http://www.actual2005.republika.pl/ekurier20144567.html

Prosimy o zgłaszanie grup, klas czy oddziałów na następujące godziny: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.oo, 12.30. Prosimy o podanie w zgłoszeniu: planowanej liczby uczestników, nazwy placówki, nazwiska opiekunów oraz telefonu i mailu kontaktowego, godz. uczestnictwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na emaile:  klementinum@autograf.pl; promocja@biblioteka.czest.pl

Newsa przygotowała: kol. Renata Sowada.

Porady prawne w czerwcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w poniedziałek, 22 czerwca 2015 r. w godz. 10.00 – 14.30 w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62. Porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Twórczość Haliny Poświatowskiej w szkole i bibliotece

IMG_2358[1]Kolejny raz nauczyciele, bibliotekarze i zaproszeni goście spotkali się w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej. Tegoroczna Regionalna Sesja Popularyzatorska zatytułowana „Twórczość Haliny Poświatowskiej w szkole i bibliotece”, której patronował pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy, miała miejsce 14 maja.

Sesja zorganizowana została z okazji 80. rocznicy urodzin Haliny Poświatowskiej oraz Tygodnia Bibliotek 2015. To druga edycja Sesji, pierwsza odbyła sie w 2010 roku z okazji 75. rocznicy urodzin Poetki.

Czytaj dalej

Porady prawne w maju

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 13 maja 2015 r. w godz. 10.00 – 14.30 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy,
  • w piątek, 22 maja 2015 r. w godz. 12.00 – 16.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora