Kolejne porady prawne w marcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 21 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie wraz ze Współorganizatorami serdecznie zaprasza do  udziału w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka w działaniu – działanie w Bibliotece” , które pod patronatem Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Lublińca odbędzie się w dniu 20 marca 2018r. (wtorek) w godz. 9.30 – 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9. Patronat medialny nad Forum sprawują: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Guliwer”,  „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” oraz „Ogniskowiec”.

FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO to spotkanie o charakterze naukowym i integracyjnym, które ma swoją tradycję. I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego zorganizowane zostało w Częstochowie w dniu 23 marca 2005 roku, kolejne: w Bielsku-Białej (2006), Katowicach (2007, 2010. 2017), Rybniku (2008), Częstochowie (2009, 2014), Bielsku-Białej (2011), Cieszynie (2012), Sosnowcu (2013), Dąbrowie Górniczej (2015), Zabrzu (2016). Podczas Forum spotykają się bibliotekarze bibliotek szkolnych, publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką, by omawiać sprawy zawodowe, wymieniać doświadczenia i rozwiązywać bieżące problemy.

Udział w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Forum, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji za pomocą karty zgłoszenia dostępnej na stronie Forum  vforumbibliotekarzy.blogspot.com .

Zgłoszenia przyjmowane będą do czwartku 15 marca 2018r. Będzie możliwość rejestracji także w dniu konferencji, ale wówczas zaświadczenie przesłane zostanie mailem.

Tegoroczne Forum organizują: Miejski Dom Kultury w Lublińcu, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Filia w Lublińcu oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. XIV Forum powstaje także przy współpracy z: Biblioteką Śląską w Katowicach, Regionalną Biblioteką w Karwinie (Republika Czeska), Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach, Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu oraz Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Informacje nt. Forum dostępne są na stronie: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/

Informacje na temat Sekcji Bibliotekarskiej ZNP na blogu: http://bibliotekarska.cba.pl/

Newsa przygotowała: kol. Renata Sowada.

Nowa ocena pracy nauczycieli – opinia ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego zajął negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, opiniując projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizującej Kartę Nauczyciela, zajął negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela. Nieakceptowane przez nas zmiany dotyczyły:

  • powiązania oceny pracy z awansem zawodowym (ocena pracy powinna zachować swoją dotychczasową funkcję, a nie zastępować ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu),
  • obligatoryjnych terminów dokonywania oceny pracy nauczyciela,
  • tworzenia przez każdego dyrektora szkoły/placówki regulaminu dokonywania pracy nauczyciela,
  • konieczności zasięgania w procesie oceniania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego (społeczne organy szkoły, jakimi są rada rodziców i samorząd uczniowski nie powinny uczestniczyć w procesie oceny pracy nauczyciela. Ocena pracy nauczyciela jest sprofesjonalizowaną procedurą analizy poziomu realizacji zawodowych obowiązków określonych dla tej grupy zawodowej w ustawie, nie może więc zależeć od opinii wyrażanych poza obowiązującymi przy ocenie kryteriami merytorycznymi).

Czytaj dalej

Porady prawne w marcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w czwartek, 8 marca 2018 r. w godz. 12.00 – 16.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Porady prawne w lutym

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • we wtorek, 20 lutego 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Sejm: ZNP walczy o podwyżki

We wtorek, 6 lutego na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji edukacji oraz samorządu terytorialnego odbyła się dyskusja o podwyżkach dla nauczycieli. Związek reprezentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP (wypowiedź ok. godz. 17.30 – nagranie TUTAJ). Przedstawiciele oświatowej „Solidarności”, obecni na powiedzeniu komisji, nie zabrali głosu w sprawie wynagrodzeń nauczycieli!

Marzena Machałek, wiceminister edukacji otwarcie przyznała, że MEN sfinansuje 5% podwyżki od 1 kwietnia ze zlikwidowanego dodatku mieszkaniowego. Czytaj dalej