Czerwona ekierka

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem TV Orion, w którym kol. Edyta Książek, Wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie, wypowiada się na temat akcji „Czerwona ekierka”.

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Dobrego i bezpiecznego nowego roku szkolnego oraz jak najwięcej lekcji w formie stacjonarnej!

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny w poczuciu niepewności, nie wiedząc co przyniesie przyszłość i z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć w związku z czwartą fala pandemii koronawirusa. Mam jednak nadzieję, że mimo tych trudności, jak najwięcej zajęć będzie mogło odbyć się w formie stacjonarnej. Życzę Wam dużo zdrowia i bezpiecznych warunków pracy. Pragnę Was również zachęcić do społecznej aktywności i udziału w obywatelskich akcjach na rzecz dobrej edukacji i wysokiego statusu zawodowego nauczycieli.

Jako związek zawodowy konsekwentnie upominamy się o prawa pracownicze i godność nauczycieli. Także o godność w wymiarze finansowym. Pod koniec sierpnia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął zbieranie podpisów poparcia dla obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. W ramach tej inicjatywy przygotowaliśmy projekt ustawy, która ma zagwarantować stały wzrost wynagrodzeń nauczycieli, odpowiadający rozwojowi gospodarczemu kraju i rosnącemu PKB. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, bo nauczyciele nie mogą zarabiać, tak jak dziś, na poziomie płacy minimalnej.

Czytaj dalej

Akcja społeczna “Wolna szkoła”

ekierka-2-logo

Ruszyła akcja społeczna Wolna Szkoła: czerwona ekierka symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie!

1 września zaczyna się nowy rok szkolny, w którym szkoła zmieni się nie do poznania. Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i ­organizatorki kampanii społecznej Wolna Szkoła.

Podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mogą one zostać uchwalone przez Sejm już we wrześniu. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie. Usuwać niewygodnych dyrektorów i obsadzać placówki posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Wprowadzić w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli i strachu. Uczyć w sposób, który nie przygotowuje dzieci do wyzwań XXI wieku.

Nowe przepisy dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą. Czyli 4,6 milionów uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli, i ich rodziny.

Czytaj dalej

Rusza zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

znppu23 sierpnia 2021 roku Marszałek Sejmu RP wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.  

To oznacza, że możemy zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!

Podpisy zbieramy do 31 października br. (włącznie). Zebrane wykazy z podpisami (po sprawdzeniu poprawności ich wypełnienia!) Okręgi ZNP powinny sukcesywnie przekazywać do Biura Zarządu Głównego ZNP (z dopiskiem na kopercie: Zespół Organizacji i Współpracy; Inicjatywa – podpisy) najpóźniej do 5 listopada 2021 roku.

Dzisiaj nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

Czytaj dalej

Porady prawne we wrześniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • we wtorek, 7 września 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie