List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Kończymy trudny rok szkolny pełni obaw: właściwie nie wiemy, jaki będzie następny. Minister edukacji czeka z ogłoszeniem zmian w oświacie do wakacji. O tym, jak będzie w przyszłości wyglądał ustrój szkolny, jakie będą etapy kształcenia, w jakim kierunku zmierzają zmiany podstawy programowej, dowiemy się dopiero 27 czerwca w Toruniu. Do tego czasu żyjemy w niepewności, a po ogłoszeniu zmian prawdopodobnie trudno będzie o mówić o beztroskim wypoczynku. Już dziś mamy poważne powody do niepokoju o przyszłość oświaty.

Nie cieszy nas zapowiedź minister edukacji dotycząca skrócenia o rok okresu kształcenia ogólnego (z dziewięciu do ośmiu lat). Pozytywne efekty funkcjonowania obecnego modelu edukacji są doskonale widoczne w kolejnych badaniach PISA: budzą podziw na świecie, a nasi uczniowie to europejska elita. Teraz ten sukces polskich uczniów i nauczycieli może być zaprzepaszczony.

Nie cieszy nas statystyka dotycząca liczby spotkań zorganizowanych przez MEN w ramach tzw. dobrej zmiany. Bo to wyłącznie statystyka. To były zamknięte spotkania, niespełniające ani jednego z formalnych wymogów konsultacji publicznych i społecznych.

Czytaj dalej

„Bohaterowie Henryka Sienkiewicza” Maraton Czytelniczy

14[1]W XV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom i w Roku Henryka Sienkiewicza 2 czerwca 2016 w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie miał miejsce kolejny maraton czytelniczy zatytułowany „Bohaterowie Henryka Sienkiewicza”. Patronat nad przedsięwzięciem roztoczył pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy.

Maraton był również wydarzeniem czytelniczym w ramach programu „Książki naszych marzeń”. 185 uczniów szkół regionu, uczestników maratonu, wysłuchało fragmentów książek Henryka Sienkiewicza, które czytali przedstawiciele samorządu, bibliotekarze, członkowie stowarzyszeń.

Zgromadzonych powitała Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Maraton prowadziła Renata Sowada przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Czytaj dalej

Maraton Czytelniczy

maratonczytelniczy„Bohaterowie Henryka Sienkiewicza” Maraton Czytelniczy z okazji Roku Henryka Sienkiewicza oraz XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

2 czerwca 2016 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Sali Odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

Książki Noblisty czytają zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu, organizacji bibliotekarskich, bibliotek:

10.00 ”Quo vadis” czyta pani Edyta Książek,
wiceprezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie

10.30„Baśnie i legendy” czyta pani Beata Grzanka,
dyrektor Biblioteki Publicznej w Częstochowie

11.00 „ Ogniem i mieczem” czytają panie Ewa Otrąbek i Alina Tyś,
nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

11.30 „Pana Wołodyjowskiego” czyta pani Barbara Czapska,
bibliotekarz Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

12.00 „Potop” czyta pan Andrzej Szostek,
dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie

12.30 „W pustyni i w puszczy” czyta pani Magdaleną Dębska
– naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta

Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w Konkursie międzyszkolnym5 Pytań o Henryku Sienkiewiczu”, dotyczącym biografii i twórczości naszego noblisty.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Porady prawne w czerwcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • we wtorek, 7 czerwca 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy,
  • w piątek, 17 czerwca 2016 r. w godz. 12.00 – 15.30 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie