REFERENDUM SZKOLNE

Referendum
Zbieraj podpisy razem z nami! www.referendum-szkolne.pl

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”.

Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?

1. Pobierz listę ze strony www.referendum-szkolne.pl i wydrukuj.

2. Zbierz podpisy.

3. Złóż osobiście lub wyślij podpisy.

 

Kto wspiera referendum szkolne?

Pobierz listę

Referendalne ABC

Aktualności

Kontakt

Porady prawne w lutym

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w piątek, 17 lutego 2017 r. w godz. 12.00 – 16.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski,
  • w środę, 22 lutego 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

List do członków i członkiń ZNP

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działania Związku podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP,

informuję, że w ślad za uchwałą Zarządu Głównego ZNP wszystkie oddziały Związku do 16 stycznia br. były zobowiązane do rozpoczęcia procedur sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem ZNP. Struktury związkowe w ramach tych procedur zwróciły się do szkół i placówek z następującymi żądaniami:

1)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,

2)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,

3)      podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,

4)      wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.

Pragnę Was zapewnić, że wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkie działania Związku zostały przemyślane, a podjęte w ramach sporu zbiorowego czynności są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Z całą mocą stwierdzam, że żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.

Czytaj dalej

Interwencja ZNP ws. listu kuratorów i sporu zbiorowego

Pismo kuratorów oświaty z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego…”, ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Warszawa, 18 stycznia 2017 r.

Pan/Pani

Kurator Oświaty

Szanowny Panie Kuratorze/Szanowna Pani Kurator!

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda niezwłocznego wycofania pisma pt. „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, skierowanego przez Pana/Panią do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W piśmie tym twierdzi Pan/Pani, że żądania oddziałów ZNP kierowane do dyrektorów szkół i placówek, nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy, a dyrektorzy nie są zobowiązani przystąpić do rokowań i prowadzenia sporu zbiorowego.

Żądania ZNP są zgodne z obowiązującym prawem, a Pana/Pani twierdzenia nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Pismo z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego…”, ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Namawiając dyrektorów szkół do nieprowadzenia rokowań z ZNP, przekracza Pan/Pani uprawnienia kuratora oświaty wynikające z prawa oświatowego i jednocześnie  naraża Pan/Pani dyrektorów szkół na odpowiedzialność karną (art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Umożliwi to ZNP przeprowadzenie strajku z pominięciem etapu rokowań i mediacji (art.17 ust.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż kuratorzy oświaty rozsyłają do dyrektorów szkół pismo o identycznej treści, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o udzielenie informacji w postaci odpowiedzi na pytanie:

Czy rozsyłana przez Pana/Panią „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP” została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i  przekazana kuratorom oświaty w celu rozpowszechnienia?”.

Z poważaniem,
Grzegorz Gruchlik /-/
Wiceprezes ZG ZNP

Otwarte Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Szachach Szybkich P’15 – Częstochowa 2017

Otwarte Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Szachach Szybkich P’15 – Częstochowa 2016

Organizatorzy:
Zarząd Główny ZNP w Warszawie, Okręg Śląski ZNP w Katowicach, Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Częstochowa
UKS „HETMAN” Częstochowa,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Termin i miejsce:
25 lutego 2017
godz. 10.00, Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w 2 grupach:

  • zawodnicy posiadający kategorię szachową
  • amatorzy

Turnieje przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem 15 min. na zawodnika, kojarzenie komputerowe. W przypadku małej liczby zawodników organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby rund lub systemu rozgrywek na „Każdy z każdym”

Planowane zakończenie turnieju wraz z przerwą obiadową ok. godz. 16.00.-17.00

Czytaj dalej

Referendum w sprawie reformy edukacji

19 grudnia 2016 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o zawetowanie ustaw wprowadzających reformę edukacji lub o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie reformy systemu edukacji.

Natomiast 20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę ws. wszczęcia sporu zbiorowego. O tej decyzji poinformowaliśmy Panią Premier i Prezydenta.

Związek chce zainicjować obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie nowego ustroju szkolnego i reformy oświaty.

Związek zwrócił się o wsparcie i przeprowadzenie ewentualnej kampanii referendalnej w sprawie reformy edukacji do wszystkich obywateli, podmiotów i stowarzyszeń krytycznie oceniających reformę oświaty przygotowaną przez minister edukacji Annę Zalewską. Chodzi o ugrupowania parlamentarne i pozaparlamentarne, organizacje pozarządowe, ekspertów, samorządowców, rodziców.

24 lub 25 stycznia organizacje i ruchy popierające zorganizowanie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji mają podpisać wspólną deklarację na rzecz jego przeprowadzenia.

11 stycznia w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się kolejne robocze spotkanie środowisk popierających pomysł Związku zorganizowania referendum w sprawie reformy.

Po spotkaniu prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że „we wtorek 17 stycznia będzie gotowa ostateczna wersja pytania pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum”.

źródło: ZG ZNP