„Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

Złożyliśmy w Sejmie ✅ 250 tysięcy podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” ✅.
➡ Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.
– Wykonaliśmy robotę za polityków – podsumował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. – Od wielu lat rozmawiamy na temat systemu wynagradzania, który powinien być połączony z produktem krajowym brutto. Ufamy, że ten projekt zostanie przyjęty przez Sejm i Senat – dodał.
Dziękujemy za poparcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej  „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

źródło: ZG ZNP

XVII Regionalne Forum Bibliotekarzy

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” oraz XVII Regionalnym Forum Bibliotekarzy, które w formie zdalnej na platformie elearningowej MS TEAMS ZNP odbędą się w dniu 1 grudnia2021 roku (środa) w godz. 10.00 – 14.30.

Konferencja i Forum odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Patronat medialny nad przedsięwzięciem roztoczyły czasopisma: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Gazeta Częstochowska”.
Będzie to wydarzenie programu eTwinning.

Organizatorzy:

  • Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,
  • Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
  • Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Konferencja i Forum powstają przy współpracy:

  • Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
  • Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie,
  • Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej,
  • Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
  • Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Informacje na stronie konferencji: https://sekcjabibliotekarskaznp.blogspot.com/p/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowo.html

Newsa przygotowała: kol. Renata Sowada.

KOMUNIKAT ZNP w sprawie rozmów, dotyczących dyżurów wakacyjnych częstochowskich przedszkoli

Na wniosek Oddziału ZNP w Częstochowie dnia 15 listopada 2021 r.odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy dotyczące zasadności organizacji corocznych wydłużonych 6 tygodniowych dyżurów wakacyjnych w częstochowskich przedszkolach.

W rozmowach z ramienia ZNP uczestniczyli: Grzegorz Sikora-Prezes Oddziału, Wioletta Koźlik – wiceprezes Oddziału oraz Wieslawa Struska-przewodnicząca Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZNP w Częstochowie.

Przedstawione przez ZNP propozycje i sugestie rozwiązań organizacji dyżurów wakacyjnych powstały na bazie ankiet, przeprowadzonych w przedszkolach przez Sekcję Wychowania Przedszkolnego ZNP w miesiącu wrzesniu br.

Zebrane dane pozwoliły na sformułowanie wniosków, które złożono na piśmie i przedstawiono Naczelnikowi Wydziału Edukacji w Częstochowie.

Przedstawione propozycje zostaną rozpoznane i będą przedmiotem dalszych rozmów z Wydziałem Edukacji UM Częstochowa.

Pismo dot. dyżurów w przedszkolach

Newsa przygotowały: kol. Wioletta Koźlik – wiceprezes ZO ZNP
oraz kol. Wieslawa 
Struska – przewodnicząca SWP ZNP

Wniosek o wdrożenie podwyżek dla pracowników szkół

W obliczu rosnącej inflacji i zapowiedzianego od 1.01.2022r wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3010zł brutto, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie dnia 8.11.br wystosował na ręce Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka wniosek o wdrożenie od 1 stycznia 2022r. podwyżek wynagrodzenia dla wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, zwłaszcza na stanowiskach ekonomiczno-administracyjnych /pismo w załączniku/.

Newsa przygotowała: kol. Wioletta Koźlik, wiceprezes ZO ZNP w Częstochowie

Porady prawne w listopadzie

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • we wtorek, 30 listopada 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie