Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji.

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.

Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”. Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:

- demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;

- zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;

- zaprzepaszczenie wieloletniego dorobu szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;

- brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty,

Czytaj dalej

Porady prawne w październiku

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w czwartek, 13 października 2016 r. w godz. 13.00 – 16.30 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski,
  • w środę, 26 października 2016 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Inicjatywa w Sejmie

Uzasadnienie przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomira Broniarza wygłoszone 13 września 2016 r. w Sejmie. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732) zakończyło się skierowaniem projektu do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. Za skierowaniem obywatelskiego projektu „Pensje nauczycieli z budżetu” do dalszych prac były wszystkie kluby i koła poselskie.

Czytaj dalej

Stanowisko Prezydium ZG ZNP w sprawie reformy ustroju szkolnego

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy ustroju szkolnego. Jesteśmy przeciwni zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. Naszym zdaniem nie przedstawiono rzeczywistych przesłanek uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego. Proponowana zmiana to potwierdzenie braku pomysłów na dostosowanie szkoły do obecnych przemian społecznych i wyzwań XXI wieku.

Przedstawiona reforma ustroju szkolnego ma charakter rewolucyjny. Zburzy ona wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w bardzo krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych. Edukacja nie znosi rewolucyjnych zmian, pospiesznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów. Rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji.

Czytaj dalej

Życzenia z okazji rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/17

Koleżanki i Koledzy

W pierwszym dniu nowego 2016/2017 roku szkolnego idziemy do szkoły z niepewnością o przyszłość. Pisze o tym Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w listach z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Niepewność przejawia się w dyskusji o polskiej edukacji – jednej z najważniejszych dziedzin życia i rozwoju społecznego. Szkoła potrzebuje spokoju. A tu reforma goni reformę. Ta projektowana przez obecną Minister Edukacji Narodowej dotknie wielu milionów uczniów, rodziców i opiekunów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, samorządów. Nie możemy biernie się temu przyglądać. Mówmy głośno, o zagrożeniach, o szkodzie, jaka w wyniku nieprzemyślanych zmian zostanie wyrządzona nam wszystkim – polskiemu społeczeństwu. Może to dotrze do decydentów i skłoni do wycofania się z projektowanych zmian.

Reformy wprowadzają politycy, a odpowiedzialność ponoszą pracownicy oświaty oraz samorządy.

Zatem z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, nauczycielom oraz administracji i obsłudze – pracownikom śląskich placówek oświatowych, składam serdeczne życzenia samych dobrych szkolnych dni, spędzonych w obecnym ustroju szkolnym w tym i kolejnych latach. Życzę spokoju
i niezachwianego poczucia bezpieczeństwa. Życzę także siły i wytrwałości, aby podejmowany trud był źródłem Waszej satysfakcji, szacunku oraz uznania uczniów, rodziców i członków lokalnej społeczności.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP
w Częstochowie

 

Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Porady prawne we wrześniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w poniedziałek, 5 września 2016 r. w godz. 11.00 – 14.30 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski,
  • w poniedziałek, 26 września 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie