Wracamy do rozmów w czwartek

PILNE: Na nasz wniosek zostało zwołane posiedzenie Rady Dialogu Społecznego!

Wracamy do stołu rozmów w czwartek, 18 kwietnia o godz. 10.00

Chcemy rozmawiać wcześniej, bo strajk trwa tu i teraz!

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w wypowiedzi dla PAP powiedział: Przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie prezydium Rady Dialogu Społecznego w najbliższy czwartek o godz. 10.

źródło: ZG ZNP

Wspieram Nauczycieli – fundusz strajkowy

wn

11 kwietnia 2019 r. w CN Kopernik na konferencji prasowej ludzie dobrej woli, ludzie nauki i kultury ogłosili powołanie Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”.

Tego dnia został też uruchomiony specjalny rachunek bankowy, na który będzie można dokonywać wpłat na „Fundusz strajkowy” ZNP na rzecz wszystkich protestujących pracowników oświaty:

właściciel konta bankowego: Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

 

Czytaj dalej

STRAJK

Rozpoczynamy-strajk2

STRAJK OD 8 kwietnia 2019 roku.

 • Przyjdziemy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych.
 • W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 • To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły.
 • Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja.
 • Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty.
 • Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.
 • Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!

5.04.2019 Komunikat ZNP i FZZ

strajk

Podczas dzisiejszych rozmów strona rządowa przedstawiała konfrontacyjną ofertę polegającą na radykalnym zwiększeniu pensum (od 25% do 33%) połączoną ze wzrostem średniego (czyli wirtualnego) wynagrodzenia do roku 2023 r.

Strona związkowa nie otrzymała – mimo wielokrotnych próśb – tej oferty w formie pisemnej. Natomiast materiały te – w postaci komunikatu prasowego oraz prezentacji – otrzymali dziennikarze na konferencji prasowej strony rządowej, która odbyła się tuż po rozmowach.

Dzisiejsza propozycja rządu oznacza:

 • brak realnych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku,
 • znaczącą redukcję etatów nauczycielskich,
 • pogorszenie oferty edukacyjnej w szkołach wiejskich,
 • zwiększenie obowiązków i czasu pracy nauczycieli.

Podkreślamy, że strona związkowa w trakcie negocjacji trwających od 25 marca przedstawiła aż trzy propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Nie spotkały się one z aprobatą strony rządowej. Także dzisiaj przedstawiciele rządu nie odnieśli się do propozycji FZZ i ZNP złożonej w środę wieczorem (3 kwietnia 2019 r.), polegającej na rozłożeniu 30% podwyżki na dwie tury (15% od 1 stycznia i 15% od 1 września br.).

Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego.

Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku.

Sławomir Broniarz, ZNP
Sławomir Wittkowicz, FZZ

Kolejne porady prawne w kwietniu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

 • w piątek, 12 kwietnia 2019 r. w godz. 13.00 – 17.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Państwowa Inspekcja Pracy nie może ingerować w spory zbiorowe

W związku z napływającymi do Zarządu Głównego ZNP informacjami, w myśl których inspektorzy pracy dokonują kontroli szkół i placówek oświatowych dotyczących przebiegu sporów zbiorowych, niniejszym informujemy, iż Państwowa Inspekcja Pracy w żadnym zakresie nie jest uprawniona do:

 1. badania legalności sporu zbiorowego,
 2. badania, czy żądania przedstawione przez związki zawodowe mogą być przedmiotem sporu zbiorowego,
 3. badania, czy związek zawodowy jest uprawniony do wszczęcia sporu zbiorowego,
 4. badania, czy referendum strajkowe zostało przeprowadzone prawidłowo,
 5. badania, czy strajk został przeprowadzony zgodnie z prawem,
 6. ingerowania w przebieg sporu zbiorowego (wydawania wytycznych, zaleceń oraz instruowania pracodawcy lub związku zawodowego itp.).

Czytaj dalej