Zajęcia Zumby

Dnia 18 marca 2017r. (w najbliższą sobotę) rozpoczynają się zajęcia Zumby. Będą odbywać się w każdą sobotę w godz. 10.30 – 11.30 w IX LO im. C. K. Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8 w Cz-wie.

Zajęcia prowadzi licencjonowana instruktorka Katarzyna Ligęza: moc, energia, uśmiech i fantastyczna zabawa. Opłata – członkowie ZNP (legitymacja lub zaświadczenie wydane przez Biuro ZO ZNP) 5 zł, osoby niezrzeszone 10 zł.

Gorąco zapraszamy!!!

Aneta Mąkosa
Edyta Książek

Strajk odbędzie się 31 marca 2017 roku

 

We wtorek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.

20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

Czytaj dalej

Rozmowy płacowe w MEN

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura rozmów ws. nowego sposobu finansowania oświaty i modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie, ponieważ np. likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli!

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych (bez „Solidarności”), resortów prowadzących szkoły i korporacji samorządowych.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach finansowania oświaty zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów.

Czytaj dalej

Porady prawne w marcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w czwartek, 23 marca 2017 r. w godz. 12.00 – 16.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski,

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Platforma moodle ZNP – nowy kurs!

Koleżanki i Koledzy,

Jest nam ogromnie miło przedstawić kolejny kurs on-line dla członków ZNP o. Częstochowa „Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego”. Kurs jest odpowiedzią na Wasze zainteresowanie (wyniki ankiety) i jest już aktywny  (do 31 maja 2017 r.). Powstał we współpracy z RODN „WOM” w Częstochowie.

Kurs jest opatrzony opcją śledzenia postępu, co oznacza, że warunkiem ukończenia części on-line i otrzymania certyfikatu jest zapoznanie się z materiałem dostępnym w II modułach. Wszystko bez wychodzenia z domu! Kurs ma charakter binarny, co oznacza, że Ci z Państwa, którzy będą mieli niedosyt po części on-line, będą mogli uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez RODN „WOM” z zakresu objętego tematyką szkolenia. Warsztaty odbędą się w pierwszej połowie maja b.r.

Kurs znajduje się w zakładce: KURSY / DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI / PRZECIWDZIAŁANIE SYNDROMOWI WYPALENIA ZAWODOWEGO. Prosimy o rozpropagowanie wśród wszystkich członków ZNP.

Życzymy powodzenia i owocnej pracy nad kursem.

Newsa przygotowały: kol. Edyta Książek oraz kol. Iwona Nędzyńska-Mól.

REFERENDUM SZKOLNE

Referendum
Zbieraj podpisy razem z nami! www.referendum-szkolne.pl

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”.

Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?

1. Pobierz listę ze strony www.referendum-szkolne.pl i wydrukuj.

2. Zbierz podpisy.

3. Złóż osobiście lub wyślij podpisy.

 

Kto wspiera referendum szkolne?

Pobierz listę

Referendalne ABC

Aktualności

Kontakt