Razem dla gimnazjów

Szanowni Państwo!

Związek Nauczycielstwa Polskiego powołał szeroką koalicję środowisk na rzecz utrzymania w systemie oświaty gimnazjów pod hasłem: Razem dla gimnazjów!

Prawo do konsolidacji środowisk na rzecz dobrej edukacji daje nam współuczestniczenie w rozwoju polskiej oświaty od 110 lat.

Za merytorycznie nieuzasadniony uważamy pomysł „wyrzucenia” szkół gimnazjalnych z obecnej struktury szkolnictwa. Jesteśmy przekonani, że odbędzie się to ze szkodą dla młodego pokolenia Polaków. Edukacja, wychowanie i opieka w szkołach gimnazjalnych z pewnością nie są wolne od mankamentów. Różne środowiska polityczne i edukacyjne podnoszą zwłaszcza kwestię niezadowalających efektów pracy z uczniami w trudnym okresie rozwojowym oraz zagrożenia wychowawcze występujące w czasie nauki w gimnazjum. Należy jednak pamiętać, że to właśnie uczniowie gimnazjów osiągają wysokie wyniki w nauce, to oni kształcą się w najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkołach w Polsce. Ich nauczyciele wciąż doskonalą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej z gimnazjalną młodzieżą. Nie można tego zaprzepaścić.

Czytaj dalej

Spotkanie z minister edukacji

e0492ea3f61da791b3d845f887e1726e

W środę, 25 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z nową minister edukacji Anną Zalewską.

W spotkaniu, które miało  miejsce w resorcie edukacji, wzięli udział prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania prezes ZNP przedstawił postulaty środowiska oświatowego związane przede wszystkim ze zwiększeniem nakładów na edukację, wzrostem płac, obroną publicznych szkół i przedszkoli, kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, finansowaniem edukacji przedszkolnej z budżetu państwa, zaprzestaniem łamania prawa oświatowego przez niektóre samorządy. Mówił także o obawach środowiska, jakie pojawiły się po zapowiedzi likwidacji gimnazjów i wycofania dzieci sześcioletnich ze szkół podstawowych. Przedstawił stanowisko ZNP ws. gimnazjów i obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

Czytaj dalej

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole

tvorion201511

Częstochowski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego był organizatorem konferencji pod tytułem: „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole”. Konferencja odbyła się 19 listopada 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie.

W spotkaniu wzięli udział: p. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, p. Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, p. Magdalena Dębska – Naczelnik Wydziału Edukacji, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, przedstawiciele Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie oraz dyrektorzy i nauczyciele częstochowskich szkół.

Partnerami konferencji byli w kolejności alfabetycznej:

1. Firma Arcus S.A. Oddział Regionalny w Katowicach reprezentowana przez p. Łukasza Undasa.

2. Firma Professor Why w CTAdventure reprezentowana przez p. Rafała Mitkowskiego. Jest to firma z Gdańska.

3. Firma Synapia Sp. z.o.o. z siedzibą w Łodzi reprezentowana przez:
- p. Agnieszkę Kaczan-Stefańską – wiceprezes odpowiedzialną za dział szkoleń i trenerów,
- p. Waldemara Lipieckiego- dyrektora handlowego.

Czytaj dalej

Spotkanie z autorką powieści „Wieniawski – droga do gwiazd”

11138661_1826473324243660_2826269694305429667_n

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie serdecznie zaprasza na
wieczór autorski naszej koleżanki Katarzyny Marii Bodziachowskiej.
Spotkanie z autorką powieści „Wieniawski – droga do gwiazd”
odbędzie się dnia 18 listopada br. o godzinie 17 w Ratuszu w
Częstochowie. Wieczór ten będzie z pewnością niezapomnianą
podróżą w świat literatury pięknej i muzyki.

5 powodów, dla których nie należy likwidować gimnazjów

GN44
1. Problemy nie znikną

Nie rozwiąże to istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców, jak i uczniów. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.

2. Zwolnienia

Spowoduje to masowe zwolnienia. Mamy ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, nie wszyscy pracownicy tych szkół znajdą zatrudnienie w innych placówkach.

3. Koszty

Zmiana wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in. z wprowadzeniem nowych programów, podręczników i przygotowaniem szkół.

4. Chaos

Wprowadzi chaos w podstawach programowych, które były niedawno zmienione oraz w systemie egzaminów zewnętrznych.

5. Wyniki gimnazjalistów

Badania pokazują, że gimnazja nie są takie złe, jak je malują. Za ich likwidacją absolutnie nie przemawiają wyniki gimnazjalistów. Wg międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej!

Czytaj dalej

Porady prawne w listopadzie

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w poniedziałek, 9 listopada 2015 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy,
  • w czwartek, 26 listopada 2015 r. w godz. 13.00 – 16.30 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora