Porady prawne w listopadzie

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą we wtorek, 4 listopada 2014 r. w godz. 11.00 – 14.30 w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62. Porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie
Grzegorz Sikora

Częstochowski Pedagog Nominowany w Konkursie „Nauczyciel Roku 2014″

DSC_0533[3]

13 października 2014r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa konkursu „Nauczyciel Roku 2014” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz tygodnik „Głos Nauczycielski”. Kandydatów do konkursu zgłaszały: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.W uroczyści wzięła udział m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Joanna Berdzik.

Wśród 13 nauczycieli nominowanych do tytułu „Nauczyciel Roku 2014″ wybranych z całej Polski przez komisję konkursową, której przewodniczył prof. Stefan Kwiatkowski – przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk doceniono pedagoga z Częstochowy – Iwonę Olszówkę.

Czytaj dalej

List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zawód nauczyciela nigdy nie przestanie mieć kluczowego znaczenia.

Pracy nauczyciela i wychowawcy nie zastąpią popularne nowe technologie w edukacji. Więcej, jestem przekonany, że jest to zawód przyszłości!

Koleżanki i Koledzy!    
Codziennie podejmujecie trud kształcenia i wychowywania, choć w dzisiejszych czasach coraz trudniej być nauczycielem. Z każdym rokiem szkolnym przybywa nowych obowiązków, rosną oczekiwania rodziców, zmienia się rola szkoły i pozycja pedagogów, także za sprawą debaty publicznej, w której nauczyciele są przedstawiani głównie w kontekście kosztów ponoszonych przez samorządy na edukację. Doczekaliśmy się sytuacji, w której coraz rzadziej dyskutuje się o jakości kształcenia. Po 25 latach od przemian ustrojowych, Polska jest za granicą wychwalana za niebywały sukces edukacyjny. W kraju zaś nauczyciele są krytykowani, a w debacie pojawiają się nieprawdziwe informacje o ich czasie pracy i płacach.

Do przeciwników publicznej edukacji nie przemawiają fakty i wyniki międzynarodowych badań. PISA 2012 udowodniła, że Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej. Raport OECD „Better Life Index” jeszcze bardziej nas docenił, stwierdzając, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów. To jest wielki sukces nauczycieli oraz wspierających ich pracowników szkolnej administracji i obsługi. Czytaj dalej

„Biblioteka dla czytelnika” – XI Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Regionalnym Forum Bibliotekarzy „Biblioteka dla czytelnika”, które odbędzie się w dniu 21 października 2014r. (wtorek) w godz. 14.00 – 16.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Organizatorzy XI Forum to: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Forum powstaje także przy współudziale: Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Patronat nad przedsięwzięciem, skierowanym przede wszystkim do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, dyrektorów szkół i bibliotek, objęli: Śląski Kurator Oświaty, Starosta Częstochowski i Prezydent Miasta Częstochowy.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną działania bibliotek oraz rozwiązane konkursy biblioteczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Czytaj dalej