Co z Kartą Nauczyciela?

tvorion2

Na stronie TV Orion dostępny jest wywiad z Prezesem Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie kol. Grzegorzem Sikorą. W materiale Pan Prezes zwraca uwagę na zagrożenia płynące z projektowanych zmian w przepisach, gdyby konsekwencją ich miała być likwidacja Karty Nauczyciela.

Kto chce sprzedać Kartę?

Czy oświatowa „Solidarność” razem z ministerstwem edukacji zamierza wyrzucić Kartę do kosza?

Z informacji opublikowanej 9 września br. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że po spotkaniu minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej z przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które dotyczyło nowelizacji ustawy o systemie oświaty, finansowania edukacji, liczebności klas oraz Karty Nauczyciela, na prośbę przewodniczącego oświatowej „S” Ryszarda Proksy ustalono, że takie spotkania będą odbywać się regularnie, a kolejnym tematem „ma być wypracowanie nowoczesnego dokumentu regulującego prawo oświatowe”.

Wiadomość o tym, że oświatowa „S” zamierza pracować nad zmianami w Karcie z minister edukacji, która zadeklarowała, że „chętnie zlikwiduje Kartę” (TOK FM, 27.08.2014) budzi wiele obaw i wątpliwości.

Czy oświatowa „S” zamierza układać się z resortem, którego kierownictwo publicznie prezentuje tak krytyczne stanowisko wobec Karty, kluczowego dla nauczycieli dokumentu?

Dlaczego oświatowa „S” chce razem z minister edukacji, która zapowiedziała likwidację Karty, pracować nad przyszłością tej ustawy?

Źródło: ZG ZNP.

Wszystkie szkoły i przedszkola mogą starać się o jabłka

Po wielu interwencjach ZNP, 10 września Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć wszystkie szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola, obozy dla dzieci.

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

Do wniosku  winny być załączone następujące dokumenty:

  1. dokumenty urzędowe wskazujące organy  i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki),
  2. statut lub umowa o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły),
  3. zgoda osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej,
  4. zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych  z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
c) przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Czytaj dalej

Księżna Izabela Czartoryska

Sekcja Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli na wieczór autorski częstochowskiej pisarki i nauczycielki języka polskiego pani Katarzyny Bodziachowskiej. Spotkanie odbędzie się 3 września 2014 o godz. 18 w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie i poświęcone jest promocji jej powieści pt.: „Księżna Izabela Czartoryska”.

Newsa przygotowała: kol. Aneta Mąkosa.