List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019

List-z-okazji-zakończenia-2019-750x375

Koleżanki, Koledzy!

Koniec roku szkolnego skłania do podsumowań. Ten rok zapamiętamy przede wszystkim z dwóch powodów: końca gimnazjów i początku ogromnego zrywu środowiska oświatowego.

Z edukacyjnej mapy znikają gimnazja, których uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w międzynarodowych badaniach umiejętności, znikają zespoły nauczycielskie, znika dorobek specjalistów zajmujących się kształceniem nastolatków.

Czytaj dalej

Nauczyciele/ki przedszkoli, jest akcja! Piszemy do senatorów!

Dodatek-za-wychowawstwoNowelizacja Karty Nauczyciela (obecnie procedowana w Sejmie) pozbawia nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo! To skandaliczne wykluczenie! Dlatego prosimy nauczycieli przedszkoli, aby kierowali do Senatu RP listy, e-maile:

Domagamy się wpisania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (w art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 34a ust. 1 Karty Nauczyciela) zapisu o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.

Sprawa jest pilna, bo w tym tygodniu Sejm przyjmie nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, a w najbliższym czasie nowelizacja będzie procedowana w Senacie!

Kontakt do Senatu RP:

https://www.senat.gov.pl/kontakt/spis-telefonow/kontakt/

Zaproszenie Sekcji Wychowania Przedszkolnego

avatar_sekcja_wych_przedsz

Zarząd Sekcji Wychowania Przedszkolnego Oddział ZNP Częstochowa zaprasza wszystkich prezesów przedszkoli na zebranie sekcji WP, które odbędzie się w dniu 06.06.2019 r. (czwartek) o godz. 14,00, w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie, ul. Waszyngtona 62.

Przewodnicząca Sekcji Wychowania Przedszkolnego - Wiesława Struska.

Porady prawne w czerwcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • w środę, 5 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy,
  • w poniedziałek, 10 czerwca 2019 r. w godz. 11.00 – 15.00 – porad udzielać będzie mecenas Dariusz Dwojewski.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Oddziałowa Konferencja Delegatów ZNP w Częstochowie

_IMG_0020

W piątek, 24 maja 2019 roku, w Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyła się Oddziałowa Konferencja Delegatów Częstochowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wzięli w niej udział delegci Ognisk, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału oraz zaproszeni goście.

Zebranie swoją obecnością zaszczycili Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Krzysztof Baszczyński – wiceprezes Zarządu Głównego ZNP oraz wielu innych, znakomitych gości.

Sprawozdanie z działalności Zarządu ZNP przedstawił Grzegorz Sikora, prezes Oddziału w Częstochowie. Konferencję prowadziły koleżanki: Wioletta Koźlik oraz Edyta Książek, wiceprezeski naszego Oddziału.

Delegaci zdecydowali o powierzeniu, na kolejną kadencję, funkcji Prezesa Oddziału koledze Grzegorzowi Sikorze.

Czytaj dalej

Samorządy mogą podnieść pensje zasadnicze już w czerwcu

Jak samorządy mogą teraz pomóc nauczycielom w trudnej sytuacji finansowej? Propozycja ZNP

ZNP przygotował wzór uchwały Rady Gminy / Rady Powiatu / Sejmiku Województwa podwyższający wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli od 1 czerwca br. o 9,6%. To propozycja dla samorządów, pomagająca rozwiązać problem pensji obniżonych w czasie strajku.

Związek opracował wzór uchwały, z której może skorzystać każda Rada Gminy, Rada Powiatu, każdy Sejmik Województwa (wzory są dostępne tutaj:

Czytaj dalej