Petycja w obronie polskiej szkoły

Reforma 2016 (1) Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską „nowe” rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

W obliczu rewolucyjnych zmian w oświacie, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemyślanych i społecznie szkodliwych, chcemy budować szeroki front porozumienia w obronie polskiej szkoły. Do dialogu i podejmowania wspólnych działań zapraszamy między innymi organizacje pozarządowe, samorządowców, przedstawicieli środowisk oświatowych i naukowych (pod koniec sierpnia zamierzamy zorganizować spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiotów).

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Kończymy trudny rok szkolny pełni obaw: właściwie nie wiemy, jaki będzie następny. Minister edukacji czeka z ogłoszeniem zmian w oświacie do wakacji. O tym, jak będzie w przyszłości wyglądał ustrój szkolny, jakie będą etapy kształcenia, w jakim kierunku zmierzają zmiany podstawy programowej, dowiemy się dopiero 27 czerwca w Toruniu. Do tego czasu żyjemy w niepewności, a po ogłoszeniu zmian prawdopodobnie trudno będzie o mówić o beztroskim wypoczynku. Już dziś mamy poważne powody do niepokoju o przyszłość oświaty.

Nie cieszy nas zapowiedź minister edukacji dotycząca skrócenia o rok okresu kształcenia ogólnego (z dziewięciu do ośmiu lat). Pozytywne efekty funkcjonowania obecnego modelu edukacji są doskonale widoczne w kolejnych badaniach PISA: budzą podziw na świecie, a nasi uczniowie to europejska elita. Teraz ten sukces polskich uczniów i nauczycieli może być zaprzepaszczony.

Nie cieszy nas statystyka dotycząca liczby spotkań zorganizowanych przez MEN w ramach tzw. dobrej zmiany. Bo to wyłącznie statystyka. To były zamknięte spotkania, niespełniające ani jednego z formalnych wymogów konsultacji publicznych i społecznych.

Czytaj dalej

„Bohaterowie Henryka Sienkiewicza” Maraton Czytelniczy

14[1]W XV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom i w Roku Henryka Sienkiewicza 2 czerwca 2016 w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie miał miejsce kolejny maraton czytelniczy zatytułowany „Bohaterowie Henryka Sienkiewicza”. Patronat nad przedsięwzięciem roztoczył pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy.

Maraton był również wydarzeniem czytelniczym w ramach programu „Książki naszych marzeń”. 185 uczniów szkół regionu, uczestników maratonu, wysłuchało fragmentów książek Henryka Sienkiewicza, które czytali przedstawiciele samorządu, bibliotekarze, członkowie stowarzyszeń.

Zgromadzonych powitała Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Maraton prowadziła Renata Sowada przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Czytaj dalej

Maraton Czytelniczy

maratonczytelniczy„Bohaterowie Henryka Sienkiewicza” Maraton Czytelniczy z okazji Roku Henryka Sienkiewicza oraz XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

2 czerwca 2016 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Sali Odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

Książki Noblisty czytają zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu, organizacji bibliotekarskich, bibliotek:

10.00 ”Quo vadis” czyta pani Edyta Książek,
wiceprezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie

10.30„Baśnie i legendy” czyta pani Beata Grzanka,
dyrektor Biblioteki Publicznej w Częstochowie

11.00 „ Ogniem i mieczem” czytają panie Ewa Otrąbek i Alina Tyś,
nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

11.30 „Pana Wołodyjowskiego” czyta pani Barbara Czapska,
bibliotekarz Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

12.00 „Potop” czyta pan Andrzej Szostek,
dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie

12.30 „W pustyni i w puszczy” czyta pani Magdaleną Dębska
– naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta

Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w Konkursie międzyszkolnym5 Pytań o Henryku Sienkiewiczu”, dotyczącym biografii i twórczości naszego noblisty.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie