Porady prawne w czerwcu

Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie informuje, że porady prawne dla członków ZNP udzielane będą w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Waszyngtona 62:

  • we wtorek, 20 czerwca 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 – porad udzielać będzie mecenas Michał Olesiak, specjalista prawa pracy.

Członków ZNP zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej informujemy, że w tym celu konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej oraz zaświadczenia wydanego w danym miesiącu przez biuro Zarządu Oddziału potwierdzającego przynależność i opłacenie składki członkowskiej.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie

Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego

Warsztatowa część szkolenia on-line dostępnego na naszej platformie e-learningowej moodle nt. Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego, organizowanego przy współpracy z RODN „WOM”, odbędzie się 8 czerwca 2017r. w godz. 16.00-17.30 w sali 236 w siedzibie RODN „WOM” przy ul. Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków ZNP z naszego oddziału. Całe szkolenie jest bezpłatne i zakończone uzyskaniem zaświadczenia z RODN „WOM”

Zgłoszenia telefoniczne do biura ZO ZNP tel. 34-360-60-02 lub mailowe na adres zwrotny.

Newsa przygotowały: kol. Edyta Książek oraz kol. Iwona Nędzyńska-Mól

Maraton czytelniczy „Mój region – moja siła”

znp20170531

Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w maratonie czytelniczym „Mój region – moja siła”.

Maraton odbędzie się pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy w dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 10:00-13:00 w Sali Odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego  przy Al. NMP 22 w Częstochowie.

Newsa przygotowała: kol. Renata Sowada.

Różne oblicza wolontariatu

plakatkonf

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków ZNP na konferencję  zorganizowaną przez Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie nt.  „Różne oblicza wolontariatu” w ramach  drugiej edycji „Tygodnia życia z niepełnosprawnością ” pod hasłem „Poznajmy się”  pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy (plakat w załączniku).

Konferencja odbędzie się 26 maja w piątek w godz. 10.00-13.00  w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” przy ulicy Jana Pawła II 126/130.

Grzegorz Sikora
Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie   

Konsultacje emerytalne

W związku  z dużym zainteresowaniem środowiska nauczycielskiego zmianami w systemie emerytalnym Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych organizuje lokalne konsultacje merytoryczne w zakresie wprowadzanych zmian.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką emerytalną członków ZNP na spotkanie z przedstawicielami ZUS

 9 czerwca br. o godz. 9.00 w siedzibie ZNP przy ul. Waszyngtona 62 lok. 4 /Ip./

Zgłoszenia proszę kierować do 26.05. na adres eksiazek@znp.edu.pl 

Podczas spotkań eksperci ZUS omówią regulacje wynikające z ustawy obniżającej wiek emerytalny tj. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,  ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień do :

1) nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

2) emerytur z Karty Nauczyciela

3) emerytury w wieku powszechnym.

Jednocześnie informuję, iż wspólnie z Kierownictwem ZUS ustaliliśmy na 26 czerwca 2017 r. Dzień Otwarty ZUS dla pracowników oświaty. 

W tym dniu w godz. 8 – 18.00 w siedzibie ZUS w Częstochowie do dyspozycji nauczycieli oraz szkolnej administracji i obsługi  będą eksperci ZUS.

Szczegółowe informacje dotyczące dni otwartych przesłaliśmy wcześniej w formie plakatu do wydrukowania i wyeksponowania na tablicach informacyjnych.

Z pozdrowieniami
Prezes Oddziału ZNP
Grzegorz Sikora